Sektioner

Sektioner

Sektioner

SäkerhetsBranschens åtta sektioner består av grupper mellan åtta och tjugo personer i vardera. Respektive sektion leds av en chef och vice chef, har ett särskilt ansvarsområde, och arbetar och driver utifrån det de frågor som är viktiga för branschen och dess kunder. Cheferna ingår i SäkerhetsBranschens ledningsgrupp som ansvarar för den operativa ledningen av SäkerhetsBranschen.

Brandskydd

Sektion Brandskydd arbetar för ökad brandsäkerhet och minskade skadekostnader för företag och allmänhet. Detta görs genom att:

Sektionen arbetar även aktivt för att få fram ett bättre regelverk och tydligare krav när det gäller brandsäkerhet i lägenheter.

Sektionsledning

Ulf Allvar, Ordförande
Peter Widström, Vice ordförande

Kamerabevakning

Kamerabevakningssektionen är idag representerade av tillverkare, distributörer, systemintegratörer, installatörer och konsulter. Inom sektionen finns en gedigen kunskap och kompetens inom kamerabevakningInom sektionen bedrivs flera olika arbeten parallellt.

Fokusområdena är:

Sektionsledning

Martin Sirvell, Ordförande
Robert Björkner, Vice ordförande

Larmcentral

Sektion Larmcentral samlar näst intill samtliga av branschens säkerhetsföretag som bedriver larmcentralsverksamhet med några få undantag av mindre omfattning. Det gör sektionen till ett representativt beslutsform i frågor som berör larmcentraler och samarbeten mot övriga kontaktytor, som till exempel polis och andra aktörer inom SäkerhetsBranschen.

Målet för sektionen är att skapa enhetlighet och säkerställa kvalitet i larmcentralserbjudandet till medlemmarnas kunder. I det arbetet ingår allt från att granska och utveckla de certifieringar som reglerar larmcentralsverksamheten till att ta fram egna styrdokument för branschpraxis. Slutprodukten ska alltid vara en ökad medlems- och kundnytta i form av vunna effektiviseringar samt ökat antal samarbeten.

Sektionen strävar hela tiden efter ett fördjupa och förenkla samarbetet med aktörer som finns med i larmcentralsgruppens vardag för att skapa större förståelse för förväntningar och förutsättningar. Sektionen bjuder kontinuerligt in företrädare för Polismyndigheten men även från andra organisationer i samhället där gemensam nytta och utveckling ligger till grund för diskussionerna.

Fokusområdena är:

Sektionsledning

Tom Vetterlein, Ordförande
Cristina Svennberg, Vice ordförande

Hemlarm

Hemlarmssektionen är idag representerad av distributörer och installatörer. Inom sektionen finns gedigen kunskap och kompetens inom hemlarm. Inom sektionen bedrivs flera olika arbeten parallellt.

Fokusområdena är:

Sektionsledning

Jens Sjödin, Tf. ordförande

Kvalificerade säkerhetstjänster

Sektionen är idag representerad av företag som arbetar med säkerhetsrådgivning främst till företag och myndigheter, men även till privatpersoner. Tjänsterna är kopplade till risk- och sårbarhetsanalyser, utredningar, bakgrundskontroller, cybersäkerhet, personsäkerhet och resesäkerhet.

Inom sektionen bedrivs bland annat arbete för krav på auktorisering och gemensam branschstandard för medlemsföretagen.

Sektionsledning

Sirpa Franzén, Ordförande
Johan Åkerlund, Vice ordförande

Produkt

Produktsektionen består av produkttillverkare och importörer av larm och accessprodukter och arbetar för att de produkter vi tillhandahåller på marknaden ska uppfylla alla gängse normer och regelverk. Produktgruppen är verksam med att påverka kravställare och normutgivare för att kontinuerligt tillgodose marknadens högt ställda krav på godkända produkter.

Fokusområdena är regler och standarder för våra produktområden samt branschstatistik.

Sektionsledning

Lars Ericson, Ordförande
Holger Müller, Vice ordförande

Säkerhetsteknik

Sektionen för Säkerhetsteknik är idag representerade av stora och små installationsföretag. Inom sektionen finns en gedigen kunskap och kompetens om installation av Inbrottslarm, Överfallslarm, Brandlarm, Passagesysten, Kamerabevakning. Inom sektionen bedrivs flera olika arbetsområden.

Fokusområdena är:

Sektionsledning

Lars Ihd, Ordförande
Christian Hansell, Vice ordförande

Bevakning

Bevakningssektionen representeras av flera av Säkerhetsföretagens medlemsföretag vilka arbetar med fysisk bevakning tex. väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och butikskontrollanter.

Exempel på frågor som sektionen arbetar med:

Sektionsledning

Pelle Johansson, Ordförande
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hör av dig