Skip to main content

Påverka

  • Påverka och utveckla branschen i viktiga frågor
  • Delta i Sektionernas arbete (presentera sektionerna?)
  • Påverka och bidra till vårt norm- och remissarbete
  • Möjlighet att lyfta och påverka för er verksamhet och för branschen prioriterade frågor
  • Delta vid SäkerhetsBranschens årsstämma