PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT: JEANETTE LESSLIE

Jeanette Lesslie valdes in i styrelsen 2018.

Vem är du och var arbetar du till vardags?

Jag är VD för ett av Sveriges största privata säkerhetsföretag där vi genom strategisk rådgivning och åtgärder hjälper våra kunder att minska risk och skapa trygghet. Våra kunder är privatpersoner, företag och organisationer samt myndigheter.

Jag har arbetat i branschen i 21 år och med personliga ledord som helhetssyn, kreativitet och arbetsglädje brinner jag för att leda, driva och utveckla verksamheter både på strategisk och operativ nivå. Jag har mångårig och gedigen erfarenhet av säkerhet och arbete inom verksamheter som präglats av många nationella och internationella kontakter samt höga krav på säkerhet inom såväl den egna verksamheten som för kunder, enskilda personer och företag.

Jag har under många år varit anlitad som föreläsare vid utbildningar i säkerhet med fokus på säkerhetsplanering och riskanalys, starkt ledarskap och hur man skapar en positiv säkerhetskultur med högt engagemang och säkerhetstänk inom sin organisation.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?

Genom att vi har en gemensam röst i viktiga frågor har vi också bättre förutsättningar att skapa ökad trygghet i samhället. Detta gör vi med gemensamma planerade åtgärder och aktiviteter i viktiga frågor för branschen och de verksamheter vi kommer i kontakt med i vår leverans till kund. Ökad samverkan i branschen leder till ökad kundnytta.

Genom vår medverkan och engagemang i SäkerhetsBranschen visar vi på en större bredd inom branschen och tydliggör att riktigt bra säkerhet inom en verksamhet är beroende av flera olika delar. För att ha en tillräckligt hög nivå på ditt säkerhetsarbete behöver du arbeta systematiskt för att skydda det som är skyddsvärt inom din verksamhet. Vår roll är att genom strategisk rådgivning och särskilda insatser, hjälpa våra kunder i detta arbete.

Vilka säkerhetsfrågor ligger dig extra varmt om hjärtat som du kommer vilja driva i styrelsen?

Samverkansfrågor. Det är så enormt många områden som är viktiga för våra kunder för att de ska kunna skapa en bra säkerhetskultur och ett robust säkerhetsarbete. Genom att tydliggöra hur våra olika verksamheter i branschen är länkade till varandra, hur vi alla bidrar till ett systematiskt tänk kan vi skapa fler och bättre affärer för samtliga medlemmar i branschen.

Vad gör du när du inte jobbar med säkerhetsfrågor?

Jag älskar att resa och uppleva nya platser. När jag inte arbetar är mitt fokus familj och vänner och jag söker gärna avkoppling i ett härligt yogapass. Mina vänner kallar mig för ”Ernst” då jag är oerhört händig, lagar gärna mycket mat och bakar. Min lite mer okända talang är att jag är riktigt duktig på att sy och jag har bland annat sytt en brudklänning till en av mina väninnor.

More from our blog