PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT: JOHAN GRANTON

Johan Granton valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på årsstämman den 9 maj.

Vem är du och var arbetar du  till vardags?
Jag jobbar på Siemens som Divisionschef för Smart Infrastructure i Sverige. Vi är ungefär 600 anställda och omsätter drygt 1,1 miljard. Vi jobbar främst med Smarta fastigheter inom segmenten brand- och säkerhetssystem, fastighetsautomation samt energieffektivisering.

Vilken nytta / fördelar får din verksamhet av att vara med i SäkerhetsBranschen?
Det är en stor organisation som representerar många medlemmar, vilket ger en starkare röst. Historiskt så har vi varit verksamma både i styrelse och i en del av sektionerna och vi har därigenom haft möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en riktning som är bra både oss och branschen i stort.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?
Självklart för att vi själva är en del av branschen men också för att kunna vara med och påverka den allmänna debatten och riktningen framåt.

Vilka säkerhetsfrågor ligger dig extra varmt om hjärtat som du kommer vilja driva i styrelsen?
Jag ser digitalisering och dess möjligheter, men också dess risker, som viktiga frågor för SäkerhetsBranschen att driva. Cybersecurity i den kontexten för både privat och professionell marknad.

Vilka egenskaper/erfarenheter tar du med dig som du tror styrelsen kan ha nytta av?
Jag har en 20-årig erfarenhet från säkerhets- och fastighetsbranschen och har jobbat inom en mängd olika roller och positioner. Har också genom det mer internationella nätverket via Siemens en god inblick i utvecklingen inom andra delar av världen. Specifikt så arbetar vi med det större perspektivet att göra världen lite bättre med att utveckla Smarta Fastigheter och Smarta Elnät som på sikt kommer att utgöra grunderna i Smart Infrastruktur. I den resan så ser jag att system, lösningar och tjänster som företag inom Säkerhetsbranschen representerar kommer vara en naturlig och viktig del av det ekosystemet framöver.

Vad gör du när du inte jobbar med säkerhetsfrågor?
Jag bor i Växjö med fru och tre barn från 9 till 17 år. Där spenderas privattiden framförallt med fotboll i olika former för alla tre barnen. En annan stor del av tiden läggs på Öland i sommarhuset i Borgholm och där i mellan så reser vi en del ut i världen när tillfälle ges.

More from our blog