Skip to main content

SäkerhetsBranschen

Om oss

Här kan du läsa mer om organisationen och den verksamhet vi bedrivit i över 50 år för ett tryggare och säkrare samhälle.

Vilka är vi?

SäkerhetsBranschen är en förening samt medlems- och branschorganisation för säkerhetsföretag som samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för frågor för ett tryggare och säkrare Sverige. Vi samlar över 500 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter ca 33 000 medarbetare. Vi arbetar för att våra medlemmar har rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet.

  • Vi samlar branschens företag och arbetar aktivt för att synliggöra branschens bredd och kompetens.
  • Vi driver och bevakar frågor som är viktiga för branschen.
  • Vi utbildar och samverkar för att bidra till och stärka branschens utveckling och kompetensförsörjning.
  • Vi är delaktiga i att ta fram normer och regelverk för att säkerställa hög kvalitet på branschens tjänster och produkter.
  • Vi genomför aktiviteter och event för att möjliggöra nätverkande tillsammans med branschkollegor, kunder och andra intressenter.
  • Vi arbetar för att utveckla säkerhetsmarknaden som idag består av ca 1200 företag som tillsammans omsätter runt 106 miljarder kronor.
Jeanette Lesslie Wikström

Vd berättar: Jag brinner för att synliggöra och utveckla branschen!

Jag är otroligt stolt över att få representera och synliggöra våra medlemsföretag och branschen. Jag är sedan januari 2022 vd för SäkerhetsBranschen och arbetar tillsammans med mina medarbetare på kansliet för att utveckla säkerhetsmarknaden och för att skapa största möjliga medlemsnytta. Jag har under mina 25 år i branschen varit verksam i många olika roller, t.ex. som säkerhetschef för Grand Hôtel, chef verksamhetsskyddet för Swedavias 10 flygplatser och vd för 2Secure.

Läs gärna mer om vad vi i föreningen arbetat med under det senaste året i våra sommar- och årskrönikor. Och tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller spännande idéer du vill bolla!

Jeanette Lesslie Wikström, vd SäkerhetsBranschen

Diskussion i möte

SäkerhetsBranschens etiska råd

Etiska rådet kan också uttala sig i kommersiella tvister som svårligen kan lösas av enskilda säkerhetsföretag. Etiska rådet består av en ordförande jämte två styrelseledamöter och VD. VD är sammankallande och föredragande men har ej rösträtt. Beslut i etiska rådet fattas med enkel majoritet. Om ledamot i etiska rådet är jävig i en fråga ersätts denna med annan ledamot. Tvistigheter mellan medlemsföretag som ej kan lösas av parterna ska efter skriftlig anmälan tas upp av det etiska rådet. Ett medlemsföretag är skyldigt att inom förelagd tid inkomma med yttrande och svaromål som begärs av SäkerhetsBranschens etiska råd. De uppgifter som företrädare för ett säkerhetsföretag lämnar ska vara sanningsenliga. Medlemsföretag är skyldiga att följa etiska rådets beslut.

Undersida om oss mellan etiskt råd och delbranschföreningar

Delbranschföreningar anslutna till SäkerhetsBranschen

Det finns fyra delbranschföreningar knutna till SäkerhetsBranschen som arbetar med branschfrågor inom sina respektive områden. Du hittar mer information om delbranschföreningarna här.

Svenska brandsäkerhetsföretag (SVEBRA)

Genom att informera, utbilda, certifiera och skapa riktlinjer arbetar Svebra ständigt mot målet att göra Sverige brandsäkrare.

Svebra

Säkerhet inom Elektronik och Mekanik (SEM Group)

SEM Group är den naturliga mötesplatsen för tillverkare av fysisk och elektronisk säkerhet. SEM Group påverkar standarder, driver utbildning och tar fram verktyg som underlättar företagande.

SEM Group

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR)

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna. SLR består av 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt alltså 200 lås- och säkerhetsföretag spridda över hela landet.

SLR

Glasbranschföreningens Fasadgrupp (GBF)

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 570 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

GBF