SÄKERHETSBRANSCHEN ÄR MED OCH PÅVERKAR FRAMTIDENS ELUTBILDNINGAR

Kompetensförsörjning är tillsammans med auktorisation den mest prioriterade frågan för säkerhetsindustrin, och det har vi som branschorganisation tagit fasta på. Redan idag arbetar vi aktivt för branschens kompetensförsörjning, och kommer i framtiden att öka det arbetet. En viktig del är att få in fler säkerhetsinstallatörer i branschen, och det är därför väldigt glädjande att vi kommer att vara med och påverka framtidens elutbildningar genom att vi nu är representerade i Skolverkets nationella programråd för el- och energiprogrammet.

SäkerhetsBranschens vd Joakim Söderström kommenterar:

”Att vi har fått den här platsen är ett erkännande för oss som organisation och en fantastisk möjlighet att vara med och utveckla framtidens gymnasieutbildningar så att våra ungdomar kan få upp ögonen för branschen och de möjligheter som finns här.”

More from our blog