SäkerhetsBranschen och Sistec startar awareness training kring falska identiteter

Gustaf Broman och Henrik Engberg, Sistec och Jeanette Lesslie Wikström, SäkerhetsBranschen

Personer med falska identiteter är ett utbrett problem på den svenska arbetsmarknaden. Även hos många av de företag och organisationer som har tydliga säkerhetsrutiner vid rekrytering finns det idag flertalet personer som verkar under falsk identitet.

Dessa personer kan utgöra en enorm säkerhetsrisk för arbetsgivaren med konsekvenser som stölder, spionage och rättsliga konsekvenser för arbetsgivaren.

För att öka medvetenheten kring frågan startar SäkerhetsBranschen nu tillsammans med säkerhetsföretaget Sistec en awareness training kring falska identiteter.

Kursen anordnas via Säkerhetsuniversitetet och ska ge arbetsgivare kunskap om falska identiteter, riskerna de innebär, vilka lagkrav som finns kring säkerställande av identitet, medborgarskap och rätt till arbete samt rutiner och arbetssätt som minskar risken för identitetsbedrägerier.

Utbildningen riktar sig främst till personer som arbetar med HR, rekrytering, inköp, säkerhet eller sitter med i ledningsgruppen. Det kan handla om kommuner, myndigheter eller privata företag.

– Identitetsbedrägerier är idag ett utbrett problem med allvarliga konsekvenser för arbetsgivaren. Vi ser att den här utbildningen ger de verktyg och den kunskap som behövs för att fler ska kunna hantera frågan och motarbeta falska identiteter i sin organisation, säger SäkerhetsBranschens vd Jeanette Lesslie Wikström.

– I vårt arbete träffar vi ofta arbetsgivare som fått insikt om falska ID-handlingar och vikten av kontroll av rätt till arbete, först efter att de själva drabbats. Genom det här initiativet från Säkerhetsbranschen så kommer fler arbetsgivare få möjlighet att jobba preventivt med problematiken. Det ser vi som en jättepositiv utveckling för hela arbetsmarknaden, kommenterar Sistecs vd Gustaf Broman.

Första utbildningstillfället anordnas den 23 maj i Stockholm.

Läs mer på Säkerhetsuniversitetets hemsida >>

Fler nyheter