Skip to main content

Awarenesstraining kring falska identiteter

Så motverkar du falska ID-handlingar och arbetstillstånd i er organisation.

Om programmet

Varför behövs kursen?

Personer med falska identiteter är ett utbrett problem på den svenska arbetsmarknaden. Även hos många av de företag, kommuner och myndigheter som har tydliga säkerhetsrutiner vid rekrytering finns det idag flertalet personer som verkar under falsk identitet.

Dessa personer kan utgöra en enorm säkerhetsrisk för arbetsgivaren eftersom de ofta riskerar både jobb, bostad och uppehållstillstånd om de blir påkomna och därför är extra sårbara för påtryckningar utifrån. Ansvaret för att kontrollera identiteten ligger dessutom på arbetsgivaren och bara under det senaste året har flera företag fällts för brott mot utlänningslagen – trots att många av dem genomfört bakgrundskontroller och trott sig göra en ordentlig identitetskontroll.

Även mindre förfalskningar kan ge stora konsekvenser, som till exempel felaktiga körkortsbehörigheter. Det förekommer idag både förfalskade körkort och autentiska körkort där man lagt på behörigheter i efterhand, till exempel genom att printa på behörighet för lastbil på ett B-körkort.

Varför ska du gå kursen?

Genom vår kurs i säkra identiteter får du en ökad kunskap om ett problem som alla arbetsgivare i Sverige idag ställs inför – oavsett om man känner till det eller inte.

Du får kunskapen och verktygen för att kunna implementera effektiva rutiner och arbetssätt som minskar risken för identitetsbedrägerier. Genom workshops lär du dig grunderna i hur man upptäcker förfalskade ID-handlingar och du får även med dig en handlingsplan för hur du kan implementera arbetet i er organisation.

Du får ökad kunskap om vilka risker falska identiteter innebär för er organisation tillsammans med vilka lagkrav som finns kring säkerställande av identitet, medborgarskap och rätt till arbete.

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med HR, rekrytering, inköp, säkerhet eller sitter med i ledningsgruppen. Du kan arbeta på en kommun, myndighet eller ett privat företag.

Awarenesstraining bild

Ytterligare information

Anmälan och antagning

Klicka på det utbildningsdatum du vill gå utbildningen i den högra informationsrutan. Efter att du fyllt i anmälningsformuläret kommer vi ta emot din anmälan och en faktura kommer innan utbildningsstart skickas till den angivna faktureringsadressen.

Efter din anmälan är klar kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angett. Senast två veckor innan utbildningens start kommer du få mer information om tider och annat som kan vara bra att veta.

Behörighet

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med HR, rekrytering, inköp, säkerhet eller sitter med i ledningsgruppen. Du kan arbeta på en kommun, myndighet eller ett privat företag.

Undervisning och innehåll

Under utbildningen går vi igenom följande:

 • Bakgrund och nuläge
 • Marknad för förfalskade dokument
 • ID-kontroller på den svenska marknaden idag
 • Workshop kring förfalskade dokument
 • Vilka risker finns med att anställa någon med falsk identitet?
 • Vilka lagkrav finns kring säkerställande av identitet, medborgaskap och rätt till arbete?

 

 • Vi tittar och känner på falska pass och arbetstillstånd
 • Vi jämför tillvägagångsätt och tekniker
 • Kännetecken och fallgropar
 • Hur genomför man en riktigt identitetsvalidering?
 • Hur agerar man när man avslöjat ett förfalskat dokument?
 • Praktisk träning i genomförande av manuell ID-kontroll

Kontakta oss

Telefon
08-653 40 50

E-post
Info@sakerhetsuniversitetet.se

Postadress
Säkerhetsuniversitetet
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm