Skip to main content

Behörig Ingenjör Brandlarm

Vi erbjuder kvalitativa utbildningar med erfarna lärare till förmånliga priser.

Om programmet

Ge ert företag en rejäl fördel på marknaden och visa att ni har kompetensen som krävs – utbilda er personal till Behörig Ingenjör på Säkerhetsuniversitetet. Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektör, säkerhetskonsult eller motsvarande. Det passar både dig som ska certifiera dig för första gången eller recertifiera dig.

Under utbildningen får du den kunskap som krävs för att klara en examination och bli certifierad för Behörig Ingenjör Brandlarm.

Genom våra erfarna lärare blir du uppdaterad på de lagar, normer och övriga ämnen som behövs för att klara examinationen och bli certifierad Behörig Ingenjör.

Du kan gå utbildningen i två olika varianter

4 dagars certifieringsutbildning – för dig som ska personcertifiera dig för första gången.

2 dagars recertifiering – för dig som ska personcertifiera på nytt och vill ha en repetition.

Båda varianterna inkluderar en heldag entreprenadjuridik vilket det enligt normen är krav på att du ska ha gått för att kunna certifiera dig.

Certifiering på plats direkt efter kursen

Du som väljer att certifiera dig har möjlighet att genomföra examinationen i utbildningslokalen direkt efter kursen. Vi har samarbeten med både Svensk Certifiering (SCAB) och Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), och är du medlem i SäkerhetsBranschen få du dessutom rabatterade priser på certifieringen.

Ange i anmälningsformuläret att du vill certifiera dig i direkt anslutning till utbildningen så skickar vi mer information.

Ska du personcertifiera dig för första gången? Tänk då på att det är kravställt i normen att du också ska ha gått utbildningen grundläggande brandskydd. Du hittar även denna utbildning på våran hemsida under “utbildningar”.

Utöka ditt nätverk inom säkerhet

Efter utbildningen får du tillgång till Säkerhetsuniversitetets nätverksgrupp för Behöriga Ingenjörer Brandlarm på Linkedin. En grupp där du kan lära känna branschkollegor, utbyta erfarenheter eller ta upp frågor och funderingar med andra kunniga personer från branschen.

Fire Sprinkler, focus at selective, Fireplace in the office for safety and to reduce damage in case of fire, signage exit blur background.

Ytterligare information

Anmälan och intagning

Klicka på utbildningen och utbildningsdatum du vill gå i den högra informationsrutan. Efter att du fyllt i anmälningsformuläret kommer vi ta emot din anmälan och en faktura kommer innan utbildningsstart skickas till den angivna faktureringsadressen.

Efter din anmälan är klar kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angett. Senast två veckor innan utbildningens start kommer du få mer information om tider och annat som kan vara bra att veta.

Behörighet

Utbildningen riktar sig mot dig som redan idag arbetar som installatör, tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande.

Övriga krav

 • Kunskaper som motsvarar minst en elteknisk grundutbildning vid ett svenskt tvåårigt gymnasium.
 • Två års praktisk erfarenhet inom området brandlarm. Arbetet ska ha omfattat projektering, driftsättning, installation eller besiktning/kontroll.
 • Kunskap/kännedom om och förmåga att tolka de normer, standarder, lagar och föreskrifter som anges i SBF 1007.

Undervisning och innehåll

Undervisningen

Utbildningen sker i moderna lokaler med erfarna lärare. Enkelt att parkera och resa kommunalt.

Utbildningsmaterial ingår, skickas ut i samband med kursstart.

OBS! Du behöver själv ha tillgång till de normer/standarder/regelverk och lagar som normen SBF 1007 föreskriver. Dessa beställer du enklast från Brandskyddsföreningens hemsida.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i 2 huvudmoment, Brandlarm & Entreprenadjuridik.

Momentet Brandlarm har följande innehåll med vissa avvikelser beroende på kort eller lång utbildning:

 • Grundlig genomgång av SBF 110
 • Översiktlig genomgång av SBF 126, 141, 1003, 1013, 1021, 502
 • Boverkets Byggregler (utdrag)
 • AFS 2020:1
 • FTR 110
 • Matematik och ellära
 • Genomgång av olika brandlarm och brandlarmkomponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas
 • Teoretisk genomgång av regler blandas med tillämpningar genom olika övningar.

Momentet Entreprenadjuridik har följande innehåll:

 • Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal
 • Upphandling- och entreprenadformer
 • AB04 och ABT06 – Allmänna bestämmelser
  • Kapitel 1: Omfattning
  • Kapitel 2: Utförande
  • Kapitel 3: Organisation
  • Kapitel 4: Tider
  • Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande
  • Kapitel 6: Ekonomi
  • Kapitel 7: Besiktning
 • AB-U 07/ABT-U 07 – för underentreprenörer
 • ABM 07 – avtalet för material leveranser till entreprenader

Utbildningens mål

Att utbilda en Behörig Ingenjör Brandlarm kan vara ett första steg mot att kunna bli certifierad Anläggarfirma Brandlarm SBF 1008, då det är ett av kraven. Utbildningen Behörig Ingenjör Brandlarm riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande. Utbildningen lämpar sig även för dig som ska vara delegerad sakkunnig eller om du bara vill lära dig mer om regler och krav inom brandlarmområdet. Utbildningen ger dig kunskaper du behöver för att kunna projektera, installera och driftsätta enligt kraven SBF 110 och därtill hörande standarder.

Kontakta oss

Telefon
08-653 40 50

E-post
Info@sakerhetsuniversitetet.se

Postadress
Säkerhetsuniversitetet
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm