Skip to main content

Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Vi erbjuder kvalitativa utbildningar med erfarna lärare till förmånliga priser.

Om programmet

Ge ert företag en rejäl fördel på marknaden och visa att ni har kompetensen som krävs – utbilda er personal till Behörig Ingenjör på Säkerhetsuniversitetet. Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektör, säkerhetskonsult eller motsvarande. Det passar både dig som ska certifiera dig för första gången eller recertifiera dig.

Under tre dagar får du den kunskap som krävs för att klara en examination och bli certifierad för Behörig Ingenjör Inbrottslarm.

Oavsett om du väljer att delta på plats eller digitalt så kommer du genom våra erfarna lärare att bli uppdaterad på de lagar, normer och övriga ämnen som behövs för att klara examinationen och bli certifierad Behörig Ingenjör.

Certifiering på plats direkt efter kursen

Du som väljer att certifiera dig har möjlighet att genomföra examinationen i utbildningslokalen direkt efter kursen. Vi har samarbeten med både Svensk Certifiering (SCAB) och Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), och är du medlem i SäkerhetsBranschen få du dessutom rabatterade priser på certifieringen.

Ange i anmälningsformuläret att du vill certifiera dig i direkt anslutning till utbildningen så skickar vi mer information.

Tips inför kursen:

Det krävs ett antal timmars studier utöver kursen för att förbereda sig inför examinationen. Genomför man kurs och certifiering samma vecka bör man ha förberett sig genom att läsa igenom underlagen och regelverken innan man kommer till kursen.

Det att bra att noga läsa respektive certifieringsorgans vägledningar för examination som kan ge värdefulla tips.

Till SBSC:s vägledning för behörig ingenjör inbrottslarm

Till SCAB:s information och guider inför examinationsprov inom brand och säkerhet

Utöka ditt nätverk inom säkerhet

Efter utbildningen får du tillgång till Säkerhetsuniversitetets nätverksgrupp för Behöriga Ingenjörer Inbrottslarm på Linkedin. En grupp där du kan lära känna branschkollegor, utbyta erfarenheter eller ta upp frågor och funderingar med andra kunniga personer från branschen.

Female Architect Drawing Blueprint With Pencil

Ytterligare information

Anmälan och intagning

Klicka på det utbildningsdatum du vill gå utbildningen i den högra informationsrutan. Efter att du fyllt i anmälningsformuläret kommer vi ta emot din anmälan och en faktura kommer innan utbildningsstart skickas till den angivna faktureringsadressen.

Efter din anmälan är klar kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angett. Senast två veckor innan utbildningens start kommer du få mer information om tider och annat som kan vara bra att veta.

Behörighet

Utbildningen riktar sig mot dig som redan idag arbetar som tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande.

Övriga krav

 • Kunskaper som motsvarar minst en elteknisk grundutbildning vid ett svenskt tvåårigt gymnasium.
 • Ingen belastning av egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägerier där tredje mans intresse har skadats.
 • Erfarenhet från praktiskt arbete med inbrottslarmanläggningar någon gång under de senaste två åren. Arbetet ska ha omfattat projektering och/eller installation samt service och underhåll.
 • Kunskap/kännedom om och förmåga att tolka de normer, standarder, lagar och föreskrifter som anges i SSF 1016.

Undervisning och innehåll

Undervisningen

Utbildningen sker i moderna lokaler med erfarna lärare. Enkelt att parkera och resa kommunalt.

Utbildningsmaterial ingår, skickas ut ca två veckor innan kursstart.

OBS! Du behöver ha tillgång till de normer/standarder/regelverk och lagar som normen SSF 1016 föreskriver. Dessa beställer du enklast från Stöldskyddsföreningens hemsida.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad på 3 dagar med följande innehåll:

 • SSF 130, 1014, 1015, 1016, 136, 200
 • Larmlagen
 • Boverkets Byggregler (utdrag)
 • SSF 200
 • Svensk Standard för inbrottslarm SS EN 50 131-1
 • Svensk Standard för registrering av svagströmsnät
 • Matematik och ellära
 • Genomgång av olika larm och larmkomponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Utbildningens mål

Att utbilda en Behörig Ingenjör inbrottslarm är ett av kraven för att kunna bli certifierad Anläggarfirma inbrottslarm SSF 1015. Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar som tekniker, projektörer, säkerhetskonsult eller motsvarande och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna projektera, installera och driftsätta enligt kraven SSF 130 och därtill hörande standarder.

Efter utbildningen har du den kunskap som krävs för att klara en examination och bli certifierad Behörig Ingenjör inbrottslarm.

Kontakta oss

Telefon
08-653 40 50

E-post
Info@sakerhetsuniversitetet.se

Postadress
Säkerhetsuniversitetet
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm