Skip to main content

Entreprenadjuridik

Heldagsutbildning i entreprenadjuridik

Om programmet

Utbildningen syftar till att deltagaren ska känna till branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.

Entreprenadjuridikutbildningen går igenom standardavtalen samt hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Kursen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa exempelvis vid utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar och förseningar i en entreprenad.

Genom att gå en heldagskurs i entreprenadjuridik tar du dig ett steg närmare en ny- eller recertifiering som Behörig Ingenjör i exempelvis Brandlarm eller Utrymningslarm med talat meddelande. Det är i normen kravställt att den Behöriga Ingenjören inom bland annat dessa kategorier genomgått en heldagskurs i entreprenadjuridik inom den senaste 5-årsperioden.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du uppfyllt kravet som ställs i vissa normer för Behöriga Ingenjör om att inom den senaste 5-årsperioden genomgått en heldagsutbildning i entreprenadjuridik. Du får även ett intyg på att du har genomfört utbildningen.

Entrepenadjuridik (1)

Ytterligare information

Anmälan och intagning

Klicka på utbildningen och utbildningsdatum du vill gå i den högra informationsrutan. Efter att du fyllt i anmälningsformuläret kommer vi ta emot din anmälan och en faktura kommer innan utbildningsstart skickas till den angivna faktureringsadressen.

Efter din anmälan är klar kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angett. Senast två veckor innan utbildningens start kommer du få mer information om tider och annat som kan vara bra att veta.

Behörighet

Genom att gå en heldagskurs i entreprenadjuridik tar du dig ett steg närmare en ny- eller recertifiering som Behörig Ingenjör i exempelvis Brandlarm eller Utrymningslarm med talat meddelande. Det är i normen kravställt att den Behöriga Ingenjören inom bland annat dessa kategorier genomgått en heldagskurs i entreprenadjuridik inom den senaste 5-årsperioden.

Undervisning och innehåll

Undervisningen
Utbildningen sker i moderna lokaler med erfarna lärare. Enkelt att parkera och resa kommunalt.

Utbildningsmaterial ingår, skickas ut i samband med kursstart.

Innehåll

Utbildningen är under en heldag med följande innehåll:

 • Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal
 • Upphandling- och entreprenadformer
 • AB04 och ABT06 – Allmänna bestämmelser
  • Kapitel 1:Omfattning
  • Kapitel 2:Utförande
  • Kapitel 3:Organisation
  • Kapitel 4:Tider
  • Kapitel 5:Ansvar och avhjälpande
  • Kapitel 6:Ekonomi
  • Kapitel 7:Besiktning
 • AB-U 07/ABT-U 07 – för underentreprenörer
 • ABM 07 – avtalet för material leveranser till entreprenader

Utbildningens mål

 • Du har en god förståelse om grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.
 • Du uppfyller kravet på om att ha genomgått en heldagutbildning i entreprenadjuridik under den senaste 5-årperioden.

Kontakta oss

Telefon
08-653 40 50

E-post
Info@sakerhetsuniversitetet.se

Postadress
Säkerhetsuniversitetet
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm