Skip to main content

Grundläggande brandskydd

Certifieringsutbildning – Grundläggande brandskydd

Om programmet

Utbildningen syftar till att deltagaren ska känna till på vilka olika sätt en brand kan uppstå samt med vilken typ av släckmedel man bäst bekämpar denna. Det är viktigt att också känna till vilka resurser som räddningstjänsten förfogar över samt hur byggnader är uppförda för att begränsa en brand.

Utbildningen riktar sig till personer som har som avsikt att genomgå examination för certifikat som behörig ingenjör brandlarm, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, behörig ingenjör vattensprinkler eller behörig ingenjör gassläck. Utbildningen passar även för personer som vill kunna organisera brandskyddet inom det egna företaget.

 

Grundläggande brandskydd bild

Ytterligare information

Anmälan och intagning

Klicka på det utbildningsdatum du vill gå utbildningen i den högra informationsrutan. Efter att du fyllt i anmälningsformuläret kommer vi ta emot din anmälan och en faktura kommer innan utbildningsstart skickas till den angivna faktureringsadressen.

Efter din anmälan är klar kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angett. Senast två veckor innan utbildningens start kommer du få mer information om tider och annat som kan vara bra att veta.

Behörighet

Inga förkunskaper krävs för att gå kursen.

Undervisning och innehåll

Innehåll

Utbildningen är uppdelad på 4 dagar med följande innehåll:

 • Brandteori
 • BBR och Byggnadstekniskt brandskydd
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandfarlig vara
 • Utrymning vid brand
 • El-brandrisker och orsaker
 • Heta arbeten
 • Brandskyddsdokumentation
 • Handbrandsläckare och brandposter
 • Riskhantering
 • Brandstiftare och brandorsaker
 • Fasta släckanordningar

Utbildningens mål

Målet med kursen är att du ge deltagarna en god förståelse om förebyggande och släckande brandskydd samt dom olika regelverken bakom detta.

Kontakta oss

Telefon
08-653 40 50

E-post
Info@sakerhetsuniversitetet.se

Postadress
Säkerhetsuniversitetet
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm