Skip to main content

Krisberedskap och totalförsvarsplanering

En utbildning i kris och totalförsvar

Om programmet

Hur väl förberedd är din organisation för kris, höjd beredskap eller i värsta fall krig? I ett skärpt säkerhetsläge ställs det högre krav på att öka sin kunskap om totalförsvar och om vad ni behöver göra i just er organisation.

Det kan handla om att se till att du kan fortsätta bedriva din ordinarie verksamhet under svåra förhållanden, eller att du kan anpassa din verksamhet för att tillhandahålla viktiga tjänster och varor vid höjd beredskap och krig.

Det kan även handla om att ha en plan för kontinuitet i verksamheten, till exempel tillgång till reservkraft, förändrade arbetsrutiner eller en plan för kommunikation med medarbetare, allmänhet och andra berörda.

Välkommen till en viktig utbildning

Utbildningen kommer att ge dig som deltagare kunskap som kan bidra till individens och organisationens förmåga att hantera den kris- och totalförsvarsplanering som ska genomföras. Utbildningen ger dig ökad förståelse och insikt i olika aktörers ansvar i totalförsvarsplaneringen och reder ut vem som har vilket uppdrag i händelse av höjd beredskap och krig. Utbildningen genomförs i workshopform med praktiska övningar, där erfarenheter från din egen organisation tas tillvara.

Vem leder utbildningen?

Utbildningen genomförs av seniora konsulter med lång yrkeserfarenhet från totalförsvarsplanering inom bland annat Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och MSB.

Varför behövs en utbildning i krisberedskap och totalförsvar?

Riksdagen bedömer att ett väpnat angrepp på Sverige inte kan uteslutas. Det är därför återuppbyggnaden av totalförsvaret nu har inletts. Alla samhällsviktiga organisationer behöver ha kännedom om vad krisberedskap och totalförsvar har för inverkan och betydelse för samhället och vilka krav som kommer att ställas i stort. Förberedelsen för det otänkbara börjar med dig själv och den krisberedskap din organisation genomför innan. Det sannolika är nämligen att det osannolika kommer inträffa.

Vem vänder sig utbildningen till?

Den här utbildningen vänder sig till dig som bättre vill förstå totalförsvar och beredskapsplanering. Din organisation kanske befinner sig i början med att starta upp planeringen runt krisberedskap och civilt försvar och behöver fördjupa sin förståelse. Kanske arbetar du som beredskaps- eller säkerhetsamordnare, säkerhetschef, informationssäkerhetskonsult, projektledare eller ingår i företagets krisledning, arbetar med verksamhetsskydd eller krisorganisation eller motsvarande.

Krisberedskap och totalförsvarsplanering

Ytterligare information

Anmälan och intagning

Klicka på det utbildningsdatum du vill gå utbildningen i den högra informationsrutan. Efter att du fyllt i anmälningsformuläret kommer vi ta emot din anmälan och en faktura kommer innan utbildningsstart skickas till den angivna faktureringsadressen.

Efter din anmälan är klar kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angett. Senast två veckor innan utbildningens start kommer du få mer information om tider och annat som kan vara bra att veta.

Behörighet

Den här utbildningen vänder sig till dig som bättre vill förstå totalförsvar och beredskapsplanering. Din organisation kanske befinner sig i början med att starta upp planeringen runt krisberedskap och civilt försvar och behöver fördjupa sin förståelse. Kanske arbetar du som beredskaps- eller säkerhetsamordnare, säkerhetschef, informationssäkerhetskonsult, projektledare eller ingår i företagets krisledning, arbetar med verksamhetsskydd eller krisorganisation eller motsvarande.

Undervisning och innehåll

Förmiddag

 • Inledning, kaffe
 • Beredskapsövning 1 – krisberedskap
 • Totalförsvar och civil beredskap
 • Ny myndighetsstruktur inom beredskap – roller och ansvarsfördelning
 • Hur förändras samhället under höjd beredskap?
 • Beredskapsövning 2 – läget förvärras

Lunch

Eftermiddag

 • Beredskapsplanering
  • Hur förhåller sig beredskapsplanen till andra planer i en organisation?
  • Vad bör en beredskapsplan innehålla?
  • Hur mäter och utvecklar man förmåga i en organisation?
  • Hur planerar man för långsiktig förmågeutveckling?
 • Beredskapsövning 3 – kriget är här
 • Aktuellt omvärldsläge, hot och konsekvenser
 • Framgångsfaktorer i planeringsarbetet
 • Utvärdering och avslut

Kontakta oss

Telefon
08-653 40 50

E-post
Info@sakerhetsuniversitetet.se

Postadress
Säkerhetsuniversitetet
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm