Skip to main content

Utbildning i säkerhetsprövning

Kursen för dig som jobbar med rekrytering inom säkerhetsskyddad verksamhet.

Om programmet

Jobbar du eller dina medarbetare med rekrytering inom säkerhetsskyddad verksamhet? Vill ni ha en trygg rekryteringsprocess och medarbetare som är utbildade till att göra säkra rekryteringar? Då ska ni gå vår tvådagarsutbildning i säkerhetsprövning.

Fler omfattas idag av säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsprövningar är en viktig del av säkerhetsskyddet. Genom att utbilda personalen ser ni till att er organisation får säkra rekryteringar med effektiva och metodiska säkerhetsprövningar där den som utför prövningen är trygg i sin roll genom hela processen.

Under två dagar går du med hjälp av våra erfarna och kunniga lärare igenom alla väsentliga regler och steg i säkerhetsprövningen. Genom workshops övar du även på att genomföra säkerhetsprövningsintervjun på ett effektivt och professionellt sätt.

Vem har nytta av utbildningen?

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med HR och personalfrågor, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd eller som är säkerhetschef eller chef med personalansvar.

Varför behövs en utbildning i säkerhetsprövning?

För din verksamhet är det viktigt att inte bara anställa personer med rätt kompetens, utan även personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt. En felaktig rekrytering kan innebära stor skada för verksamheten och negativ publicitet för en myndighet – eller ett företags varumärke – med informationsläckage, förlorade intäkter och betydande kostnader för verksamheten som följd. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer krav på att skyddet av säkerhetskänslig verksamhet ska säkerställas, oavsett om det är inom privat eller offentlig sektor.

Utbildning i Säkerhetsprövning (1)

Ytterligare information

Anmälan och intagning

Klicka på det utbildningsdatum du vill gå utbildningen i den högra informationsrutan. Efter att du fyllt i anmälningsformuläret kommer vi ta emot din anmälan och en faktura kommer innan utbildningsstart skickas till den angivna faktureringsadressen.

Efter din anmälan är klar kommer du att få en bekräftelse till den e-post du angett. Senast två veckor innan utbildningens start kommer du få mer information om tider och annat som kan vara bra att veta.

Behörighet

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med HR och personalfrågor, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd eller som är säkerhetschef eller chef med personalansvar.

Undervisning och innehåll

Agenda dag 1

 • Introduktion till säkerhetsskydd (syfte, regler, och vägledningar m.m.)
 • Säkerhetsklasser och säkerhetsskyddsklassificering
 • Personalsäkerhet
 • Vad är säkerhetsprövning?
 • Grundutredning/bakgrundskontroll
 • Grundutredning/säkerhetsprövningsintervju
 • Bedömning, beslut och dokumentation
 • Registerkontroll
 • Särskild personutredning

Agenda dag 2

 • Intervju-/samtalsmetodik
 • Workshop 1 – skapa relation
 • Workshop 2 – frågeord
 • Workshop 3 – frågeteknik
 • Workshop 4 – intervju
 • Uppföljande säkerhetsprövning & avslutande säkerhetssamtal
 • Mallar
 • Avslut

Vi kan också anpassa kursens innehåll efter era önskemål och behov.

Kontakta oss

Telefon
08-653 40 50

E-post
Info@sakerhetsuniversitetet.se

Postadress
Säkerhetsuniversitetet
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm