Är du redo för utfasningen av 2G och 3G?

Inom de kommande fem åren kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut för att till slut helt tas bort, någonting som kommer att påverka både företag och konsumenter om teknik inte byts ut i tid.

2G och 3G används idag runt om i hela Sverige för allt från telefoni och bredband till uppkoppling av samhälls- eller företagskritiska funktioner och industritillämpningar. Det finns idag till exempel trygghetstelefoner, larm och kamerabevakningslösningar som fortfarande är beroende av 2G och 3G, och för att säkerställa en effektiv övergång, utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner och där alla användare får en ny lösning, krävs god framförhållning.

Eftersom det är av stor vikt att företag har kunskap om övergången och på så sätt kan byta ut gamla teknik- och kommunikationslösningar och kontakta berörda kunder i tid så lyfter nu SäkerhetsBranschen frågan till våra medlemmar och övriga företag i branschen.

När sker övergången?

Vi är mitt uppe i övergången och allt färre användare och allt mindre trafik går via 2G- och 3G-näten. Ersättningsprodukterna till 2G och 3G finns redan på plats men den slutliga stängningen av 2G och 3G-näten bestäms av utvecklingen på marknaden. Hur länge 2G- och 3G-näten lever kvar kommer sannolikt att variera både mellan operatörer och geografiskt inom Sverige. I de flesta länder i Europa där man har påbörjat nedstängningen har man börjat med 3G-näten eftersom 2G-näten i större utsträckning används för IoT. De länder som har presenterat planer för nedstängning har angett att 3G kommer stängas inom ca 3 år och 2G inom 5 år.

Varför sker övergången?

När allt fler konsumenter och företag använder mer moderna tekniker sjunker snabbt användningen och efterfrågan på äldre generationer nät som 2G och 3G. Det här sker även internationellt och tillverkarna har redan slutat att utveckla de gamla teknikerna. I förlängningen kommer det därför bli svårt att få tag i utrustning och reservdelar.

Digitaliseringen har enorm potential att bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Samtidigt måste vi säkerställa att den digitala infrastrukturen minimerar sin egen miljöpåverkan. Att successivt stänga ner gamla nät som har hög energiförbrukning och flytta användare och trafik till moderna och mer energieffektiva lösningar är en viktig del av en hållbar digitalisering.

För att kunna erbjuda trådlösa tjänster med hög kapacitet i hela Sverige krävs stora mängder frekvensutrymme. Utrymme som idag är en bristvara. Genom att fasa ut gamla nät frigörs frekvensutrymme för moderna och mer effektiva lösningar.

Vad kan jag själv göra?

  • Identifiera om och hur ni använder 3G och 2G och vilken typ av utrustning ni använder, exempelvis om den redan klarar 4G/VoLTE.
  • Kontakta er operatör eller leverantör av lösningar för att föra en dialog om när ni måste migrera lösningar som använder 2G/3G och hur ni på bästa sätt migrerar
  • Se över era behov för att säkerställa att ni migrerar till de lösningar som bäst uppfyller era behov. Det finns flera olika lösningar med 4G/5G men även andra alternativ som kan passa era behov

Läs gärna mer i IT&Telekomföretagens skrift där du får mer information om hur och varför övergången sker samt vad ni som företag kan göra för att underlätta övergången för just er.

Ladda ner broschyren i PDF >>

Fler nyheter