Cyberhot tas upp i panel på SäkerhetsDagen

Cyberattacker, ransomware, hacking, phishing. Vi har alla hört begreppen, men förstår vi vad det handlar om? Hur utsatta är vi egentligen – vilka hot finns i din egen verksamhet? Och är det någon idé att arbeta förebyggande när det enda som krävs för att drabbas är att en anställd klickar på fel länk?

SäkerhetsDagens talarprogram bjuder på en panel av cybersäkerhetsexperter som ur olika synvinklar diskuterar cyberhot och vikten av ett starkt skydd mot angrepp. Vilka aktuella händelser kan vi dra lärdomar av och hur ser branschens initiativ ut för att stärka vår förmåga att stå emot cyberhot och intrångsförsök? Det och mycket mer får du höra om på SäkerhetsDagen den 4 maj.

Var med oss du också när branschen samlas på Quality Hotel Globe den 4 maj!

Boka din biljett här >>

Fler nyheter