Cybersäkerhet i ett oroligt omvärldsläge

Det säkerhetspolitiska läget i närområdet är just nu mer osäkert än på mycket länge, och Säkerhetspolisen informerar om att underrättelsehotet i Sverige är generellt sett högt. För att öka kunskapen och lära fler hur man vidtar preventiva säkerhetsåtgärder har Försvarsmakten gått ut med information om hur du kan göra din del för att skydda viktig information från att hamna i fel händer.

Ett av de mest påtagliga hoten är cyberhotet, och nedan kan du läsa mer om hur informationshämtning kan se ut och hur du skyddar dig och din organisation.

Rekognosering mot it-system sker hela tiden med syftet att kartlägga var information finns och att hitta sårbarheter som kan utnyttjas. Ett vanligt tillvägagångsätt är att identifiera och angripa den svaga länken, vilket innebär att individer som har svagare säkerhetsskydd kan bli en inkörsport till system, information eller andra nyckelindivider.

Internetanslutna tjänster och system är extra utsatta för teknisk kartläggning och intrångsförsök, och det system som exploateras och drabbas av ett intrång behöver inte vara det primära målet, utan kan användas som ett insteg för att ta sig vidare i it-miljön.

Du kan begränsa motståndarens möjligheter till informationsinhämtning genom att följa säkerhetsföreskrifter och genom noggranna säkerhetskontroller av både personal och system. Nedan får du några viktiga tips för att öka din egen cybersäkerhet.

Tips för att öka cybersäkerheten

  • Installera säkerhetsuppdateringar så fort de finns tillgängliga. Starta om när du är klar.
  • Klicka inte på okända länkar och bilagor.
  • Kolla upp avsändarens riktighet innan du agerar.
  • Välj smarta, unika lösenord för varje tjänst.
  • Gör säkerhetskopior av din information
  • Var vaksam och tro inte på allt du ser.

Läs mer om underrättelsehot och om hur du kan göra din del för på Försvarsmaktens hemsida >>

Fler nyheter