Därför startade Svensk Certifiering sin brand- och säkerhetsverksamhet

SäkerhetsBranschen erbjuder idag väldigt förmånliga medlemspriser på certifiering av företag, personal och produkter genom Svensk Certifiering (SCAB), vilket gör att du som medlem kan spara stora summor på både utbildning, certifiering och licensavgift.

Vilka är då Svensk Certifiering, och varför startade de sitt arbete med brand- och säkerhetscertifiering?Vi har pratat med Christian Plamboeck på SCAB om tidigare yrkeserfarenheter, nyheter på säkerhetsmarknaden och om vilka fördelar en certifiering faktiskt innebär.

Christian, vad gör du idag och vad har du för tidigare yrkeserfarenhet?

Jag ansvarar för affärsområdet Brand & Säkerhet på Svensk Certifiering. Innan dess har jag över 35 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, främst inom Inbrottslarm och CCTV. Innan det här arbetade jag de senast 8 åren som certifieringsingenjör och områdesansvarig för Inbrottslarm, CCTV och Låsanläggningar hos SBSC och jag har även medverkat i SSF:s normutvecklingsgrupper.

Varför startade SCAB arbetet med brand- och säkerhetscertifiering?

Vi såg att det behövdes konkurrens på marknaden eftersom det har varit monopol på området och kunder och kravställare under en lång tid har efterfrågat fler aktörer. Vi såg också att det behövdes ett nytänkande, med mer flexibilitet och valmöjligheter. Därför tog vi fram ett nytt koncept där vi kombinerar certifiering, revisioner och information hos en enda aktör, vilket sparar både tid och pengar för kunden.

Vilka fördelar får företag av att certifiera företaget och personalen?

Certifiering är ett sätt att intyga kompetens, att höja kvalitet och att ställa krav på kunskap. Genom att ditt företag får den kvalitetsstämpel som en certifiering innebär kan du visa upp för marknaden och slutkunder att ni har rätt kompetens och kunskap och att ni kan leverera kvalitet.

Vilka fördelar får slutkunder av att använda sig av certifierade företag?

Eftersom utbildning och certifiering innebär en kvalitetsstämpel ger det kunden ett ökat förtroende för företagets produkter och tjänster. Du kan helt enkelt lita på att företaget har den kompetens som krävs. Dessutom behöver kunden inte följa egna krav om de använder ett certifierat företag då en tredje part kontrollerat att samtliga krav i till exempel en norm är uppfyllda.

Ser du ett ökat behov av utbildning och certifiering, och i så fall varför?

Jag skulle vilja påstå att utbildningsbehovet ökar hela tiden, dels på grund av nya regler, normer, standarder och lagar, dels för att tekniken går framåt. Det finns flera nya lagar och regler som är viktiga för människor i branschen att känna till och att kunna arbeta utifrån, till exempel den nya kamerabevakningslagen och GDPR, som kan ställa till med många problem om du inte känner till vilka krav som ställs.

Läs mer om våra medlemspriser på certifiering genom SCAB på medlemssidorna genom att logga in här på vår hemsida.

Vill ni certifiera företaget eller personalen? Anmäl er till våra kurser för Behörig Ingenjör på www.sakerhetsuniversitetet.se.

Fler nyheter