Etiska rådets beslut efter anmälan mot Dafo Brand

Etiska rådet har beslutat i ett ärende som kommit in till delbranschföreningen Svebra. Ärendet gäller en anmälan som Presto Brandsäkerhet gjort mot Dafo Brand och dess dotterbolag Västerås Brandservice för att ha brutit mot Svebras etiska regler.

Anmälan

Presto menar i sin anmälan att Dafo Brand och dess dotterbolag har förberett uppstarten av en konkurrerande verksamhet med personer som fortfarande var anställda hos Presto Brandsäkerhet, och att dessa anställda har skickat över företagshemligheter i form av t.ex. löner, kunder och prissättning av uppdrag.

Dafo Brand menar att de inte har bedrivit personalvärvning i syfte att skada det andra bolaget, och att de inte heller har accepterat erbjudande om tillgång till intern dokumentation och därmed inte har brutit mot Svebras etiska regler.

Etiska rådets beslut

Etiska rådet ser mycket allvarligt på anklagelserna mot Dafo Brand, och anser att de omfattande underlagen visar att det finns grund för anklagelserna. Men eftersom det inte går att leda i bevis att Dafos ledning initierat eller på annat sätt uppmuntrat utlämnandet av företagshemligheterna menar det etiska rådet att Dafo heller inte kan hållas ansvariga. Ärendet avskrivs därför i brist på bevis.

Läs beslutet i sin helhet här

Fler nyheter