HUR SER SÄKERHETSARBETETS VARDAG UT?

2019 medverkade vi i flera avsnitt av tv-programmet Efterlyst, där vi visade upp delar ur vardagen för de personer som arbetar med att säkra våra omgivningar och skapa trygghet.

Nu i februari och mars kommer vi att ha en serie i våra kanaler i sociala medier där vi genom flera filmklipp visar hur vi i säkerhetsbranschen arbetar, och vad vi bidrar med för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Först ut är skolsäkerhet, och hur man genom en effektiv teknikanvändning kan skapa tryggare skolmiljöer för våra barn och ungdomar.

#1 Skolsäkerhet. Hur skapar vi en trygg miljö för våra barn?

#2 Överfallsrån i hemmet – hur kan du skydda dig?

#3 Intelligent videoanalys i larmcentraler

#4 Kroppskameror – arbetsredskap som kan vara skillnad mellan liv och död

#5 Värmekameror ska stoppa bränderna

#6 Kamerabevakning stoppar tjuven

Du kan se serien på vår Linkedin och Facebook

https://www.facebook.com/SakerhetsBranschen/

https://www.linkedin.com/company/4860852/

More from our blog