INFORMATION OM SAMHÄLLSVIKTIGA YRKEN

SäkerhetsBranschen har de senaste veckorna fört en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av förordning om ändring i den tidigare förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

SäkerhetsBranschen har de senaste veckorna fört en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av förordning om ändring i den tidigare förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Förordningens 17 § anger ”skydd och säkerhet” som en av de samhällsviktiga sektorerna där nyckelpersonal har rätt till barnomsorg. I MBS:s anslutande föreskrifter (MSBFS 2020:3) förtydligas att detta avser: ”a. rättsväsendet, b. Migrationsverkets förvar, c. statlig och kommunal räddningstjänst, d. bevakningstjänster, e. värdetransporter, f. tull och gränsbevakning och g. alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.”

I de anslutande allmänna råden (MSBFS 2020:4) anges följande exempel som vägledning för vad som kan ingå i sektorn: polis , åklagare, domstolar, kriminalvård, kustbevakning, offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägarbiträden i mål med tvingande tidsfrister, alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och- eller hälso- och sjukvårdbevakningstjänster avseende skyddsvakter, väktare, ordningsvakter, kommunal räddningstjänst inklusive deltidsanställda, sjöräddning, flygräddning, och övrig statlig räddningstjänst.

Dessutom står det i föreskrifterna att ”Till samhällsviktig verksamhet ska även räknas stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet […] är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå”. Alltså sådana tjänster som behövs för att ovan nämnde verksamheter ska fungera. Det skulle t.ex. kunna röra sig om personal i sambandscentraler eller liknande.

Tekniker som tex installerar och underhåller larm- eller passersystem, eller låssmeder skulle, enligt de preliminära besked vi fått generellt inte räknas som utövare av samhällsviktig verksamhet, men de som arbetar tillsammans med exempelvis polisen skulle kunna göra det. Dvs den preliminära bedömningen är att det inte finns stöd i nuvarande version av förordningen eller föreskriften för att installation av larm, kameror m.m. skulle kunna ses som samhällsviktigt. Däremot bevakningstjänster och larmcentraler som betjänar räddningstjänst, polis och sjukvården.

Så som förordningen är skriven är det huvudman för omsorgen, dvs. kommunen som avgör vad som är samhällsviktigt i dialog med verksamhetsutövaren, så det är i slutändan deras tolkning som gäller. Det är också viktigt att komma ihåg att ett visst yrke eller en viss bransch inte per automatik har rätt till barnomsorg om skolorna skulle stänga. Det krävs dessutom att vårdnadshavaren i fråga är en nyckelperson för verksamheten, och att omsorg inte kan ordnas på annat sätt.

Ni kan hitta föreskrift och råd här, tillsammans med stödmaterial och vägledningar som kan vara till nytta: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Fler nyheter