INRIKESMINISTERN I SÄKERHETSPAVILJONGEN: EN AV VÅR TIDS VIKTIGASTE FRÅGOR

“Det här är en av vår tids viktigaste frågor” Så inleder inrikesminister Mikael Damberg debatten i Säkerhetspaviljongen om den ökande brottsligheten i samhället. Att säkerhet är en uppmärksammad fråga som engagerar många var tydligt under SäkerhetsBranschens dag i Almedalen – inför flera debatter köade åhörare utanför tältet.

Under dagen hölls fem fullsatta debatter, alla med fokus på hur vi skapar ett säkrare och tryggare samhälle. Dagen började med hur vi med hjälp av tekniken ska kunna ge våra äldre ett bättre liv, där de medverkande politikerna höll med om att vi måste komplettera dagens vård med den teknik som finns.

Nästa debatt ställde frågan vad som ska väga tyngst av brottsoffers upprättelse och privatpersoners integritet, vilken följdes av en debatt med fokus på hur vi kan utnyttja bevakningskamerornas tekniska möjligheter.

Efter att inrikesministern och flera av de stora partiernas rättspolitiska talespersoner debatterat den ökande brottsligheten avslutades dagen med en debatt om digital krigföring och cybersäkerhet. Där var panelen bestående av MSBs generaldirektör tillsammans med MUST, SÄPO och branschexperter enig om vikten av mer kunskap, att känna sina sårbarheter och ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor.

Efter debatterna arrangerades ett uppskattat mingel i Säkerhetspaviljongen där 120 personer deltog, där säkerhetsproffs kunde mingla med politiker, journalister och statliga representanter.

Kvällen avslutades med middag på båten M/S Blue Charm, där SäkerhetsBranschens egna rockband bestående av Sven Klockare och Hans Rosander stod för underhållningen, i år med förstärkning av Cina Allfors!

 Debatter och mingel i Säkerhetspaviljongen 2019

Debatter och mingel i Säkerhetspaviljongen 2019

More from our blog