JOAKIM SÖDERSTRÖM VALD TILL VICE PRESIDENT FÖR EURALARM OCH ORDFÖRANDE SÄKERHETSSEKTIONEN

Vid Euralarmas General Assembly i Madrid den 13–15 maj valdes SäkerhetsBranschens vd, Joakim Söderström, till Vice President för Euralarm och även till ordförande för den sektion som ansvarar för säkerhetsfrågor. Det innebär SäkerhetsBranschen stärker sin position på EU-nivå och får ökade möjligheter att påverka och sätta dagordningen.

Joakim Söderström kommenterar:
”Jag är tacksam och ödmjuk inför detta viktiga uppdrag. Att få arbeta tillsammans med våra europeiska kollegor för att lösa gemensamma problem och skapa framtida möjligheter är oerhört spännande.”

Joakim fortsätter:
”För SäkerhetsBranschen ser jag redan nu flera synergieffekter och andra fördelar som medlemsföretagen kommer att kunna dra nytta av. Detta skapar möjligheter för oss att göra ett avtryck på ett helt annat sätt än tidigare och få tillgång till nya forum.”

Kettil Stenberg, nytillträdd ordförande för SäkerhetsBranschen, kommenterar utnämningen:

”För den Svenska säkerhetsbranchen är det bra att vi nu har en plats vid bordet och kan påverka standardiseringsarbetet på EU nivå. Via Joakim kommer vi även att ha en bättre insyn i vad som händer i de olika europeiska länderna gällande säkerhetsbranchens utveckling.”

Vad är Euralarm?

Euralarm företräder den europeiska säkerhets- och brandindustrin och tillhandahåller ledarskap och expertis för industri, marknad, beslutsfattare och standardorgan.

Euralarms medlemmar gör samhället säkrare och tryggare genom produkter, system och tjänster för bl.a. inbrottslarm, passerkontroll, kamerabevakning, larmöverföring, larmcentraler, branddetektering och släckning.

Euralarm grundades 1970 och representerar över 5000 företag inom brand- och säkerhetsbranschen med 700 000 medarbetare och värderade till 67 miljarder euro. Medlemmarna är nationella intresseföreningar och enskilda företag från hela Europa

Vad är säkerhetssektionen?
Säkerhetssektionen ansvarar bl.a. för områdena inbrott, kamerabevakning och passerkontroll och har även ett nära samarbete med andra nyckelaktörer såsom Europeiska kommissionen, CertAlarm, CEN-CENELEC och IEC.

Säkerhetssektionen deltar i standardiseringsarbetet på EU-nivå och följer noggrant den tekniska utvecklingen och regleringen. Cybersäkerhet, IoT och AI är tillsammans med revisionen av EN50131-1 och övergången till nästa generations digitala alarmnätverk några av de prioriterade frågor som säkerhetssektionen ansvarar för.

More from our blog