KAMEROR SKAPAR NYA KOMMUNIKATIONSVÄGAR PÅ SJUKHUSEN

Den rådande pandemin har satt stor press på sjukhus och vårdinrättningar, och många kämpar med brist på både personal och utrustning. Men samtidigt finns det många positiva berättelser där människor går ihop för att bidra och hjälpa till, och hittar nya kreativa lösningar.

Den rådande pandemin har satt stor press på sjukhus och vårdinrättningar, och många kämpar med brist på både personal och utrustning. Men samtidigt finns det många positiva berättelser där människor går ihop för att bidra och hjälpa till, och hittar nya kreativa lösningar. 

Vi har pratat med Markus Lai, chef för säljingenjörer och utbildare hos Axis Communications, som berättar om hur deras nätverksprodukter just nu används inom sjukvården, och hur man med hjälp av teknik skapat nya kommunikationsvägar för patienter och vårdpersonal. 

Markus Lai, Axis Communications

Har ni sett en förändrad användning/efterfrågan med tanke på det rådande läget? 

Vi har sett att vårdsektorn ser mer kreativt på att använda teknik som ett hjälpmedel för att arbeta mer effektivt och säkert. Ett exempel är hur vårdpersonal med hjälp av teknik kan förbättra hur de kommunicerar och arbetar ihop i sk. Covid-19-rum och Covid-19-avdelningar. ​Teknologier som erbjuder tvåvägskommunikation, visuellt och verbalt, kan möjliggöra att situationer hanteras snabbare och samtidigt bibehålls en hög patientsäkerhet. De minskar också risken för att personal smittas på sin arbetsplats. Vid de fall patienten larmar kan även personalen, genom att ”ringa” till patienten säkerställa vad larmet gäller, att det inte var av misstag och då minimera behovet för personal att klä om i full utrustning. Det säkerställer även att ”rätt” personal skickas in i rummet då det hänt något. Patienten får även en ytterligare möjlighet att kunna kommunicera verbalt med personalen vilket ökar tryggheten för patienten och ger mer information till personalen om patientens status.

Ser ni andra användningsområden där kameror skulle kunna vara till nytta i den rådande situationen?

Den ökade mängden beslutsgrundande information som vårdpersonalen får genom att kameran ger en visuell översikt tror vi kan minska stress, ge effektivare arbetsrutiner, samt möjliggöra snabbare kommunikation till rätt personer. Expertis och handledning kan nyttjas från en central arbetsplats och nå ut till flertalet rum och avdelningar utan att någon behöver förflytta sig. För vårdtagaren är vår förhoppning att teknologi ska bidra till en allmänt bättre vårdupplevelse genom att möjliggöra en direkt och personlig kommunikationskanal, en valbar konstant tillsyn som tex innebär att nattliga kontroller kan genomföras utan att väcka vårdtagaren.

Det som gläder mig mest är att det är experterna, dvs personalen inom vården, som kommer till oss och undrar om vi, med hjälp av teknik, kan hjälpa till med deras utmaningar och arbetsmiljö. Något som vi på Axis är stolta över att kunna bidra positivt till.

Har du en berättelse du vill dela med oss? Kontakta info@sakerhetsbranschen.se.

Fler nyheter