LARMCENTRALSEKTIONEN MEDVERKAR TILL NY UTGÅVA AV SSF:S REGLER FÖR LARMCENTRALER

SäkerhetsBranschens sektion för larmcentraler har medverkat i framtagningen av den uppdaterade utgåvan av SSF 136. Larmcentralsektionen har under de senaste åren noga följt arbetet med att ta fram en ny standard för larmcentraler på europanivå, en så kallad EN-standard. Sektionens medlemsföretag har dessutom fungerat som ett remissorgan för de förslag som den europeiska organisationen CENELC har presenterat för omröstning i olika omgångar. Då en rad dominerande EU-länder lade in sina veton såg processen med att rösta igenom en slutgiltig uppdaterad EN-standard ut att stranda. Detta resulterade i att Larmcentralssektionen lade in en extra växel för att ta fram en ny utgåva av det svenska regelverket för larmcentraler. Sektionen lyckades tillsammans med Mats Moberg från Svenska Stöldskyddsföreningen skapa ett modernt och lättläst regelverk på mycket kort tid. Denna går i linje med hur larmcentraler och nätverkslösningar ser ut idag, vilket den gamla utgåvan från 2003 inte omskrev tillräckligt tydligt och omfattande. Arbetet på europanivå har nu återupptagits, och en ny europisk standard kommer till mångt och mycket att likna det nya svenska regelverket, dock med en rad kvalitetshöjande skillnader där den svenska standarden överträffar den europeiska.

More from our blog