Lokaler får nya funktioner i en utmanande tid

Vi har pratat med Johan From, chef för affärsområde Säkerhet på installationsföretaget Caverion, om vilka utmaningar fastighetsägare möter just nu, och vad konsekvenserna blir av att många kontorslokaler står tomma.

I en tid när mycket är annorlunda är ändå vissa saker som förut – vi behöver känna oss trygga och må bra i våra fastigheter. Och uppfinningsrikedomen är stor för att hitta lösningar som ger tillbaka ordningen, som skapar trygghet och som innebär reella verktyg med vilka vi kan navigera i en ansträngd situation och upprätthålla en normalitet.

Johan From, Caverion

Vi har pratat med Johan From, chef för affärsområde Säkerhet på installationsföretaget Caverion, om vilka utmaningar fastighetsägare möter just nu, och vad konsekvenserna blir av att många kontorslokaler står tomma.

“Vi är ju många som uppmanas att jobba hemma, och då står byggnader många gånger i det närmaste tomma. Detta betyder att det exempelvis kan vara hög tid att se över sitt skalskydd eller att se till att ha en tillförlitlig distanslösning för övervakning av byggnader och teknik. Bra är att uppdatera kameror för att kunna övervaka lokaler även i tider av social distansering.”

Tomma lokaler erbjuder också andra möjligheter. Projekt kan genomföras snabbare och smidigare. Och vissa insatser som annars stör, som att prova brandlarm, är lättare när människor inte är på plats.

Av flera skäl kan det i situationen vara nyttigt att bygga in en regelbundenhet i översynen.

“Nu är ett mycket bra läge att se till att ha ett tryggt och brett serviceavtal på plats. På så vis missas inte viktig kontroll av fastighetstekniken, inklusive säkerhetsfunktioner. Och vi märker att våra kunder i dagsläget har större möjlighet att fundera över de strategiska frågorna, de som inte alltid ryms i den dagliga driften. De planerar för långsiktiga insatser helt enkelt.”

Många företag har också helt ställt om innehållet i verksamheten, och använder därmed lokaler till annat än från början tänkt. Exempelvis kan det handla om industrier som numer producerar handsprit, eller mässhallar som för en period blir vårdinrättningar. Man behöver helt enkelt fråga sig om fastigheten kommer att fungera som avsett även med nya förutsättningar.

“Har man ändrat är det viktigt att se till att fastigheterna hänger med så att säga. Att brandskyddet är anpassat efter nya förutsättningar, att kameror fungerar och är rätt placerade och att rätt ventilation och luftmängder finns för att ventilera på ett effektivt sätt” säger Johan.

Det är också avgörande att vi i tider när vi distanserar oss från varandra håller en tät kontakt på andra sätt. Att se till att rätt kontaktpersoner finns registrerade och att hålla kontakt digitalt. Både via fjärruppkopplade övervakningssystem och via andra digitala kommunikationslösningar.

“Med rätt tjänster kontrollerar vi passerloggar, korthantering, fellarmade dörrar och loggar över passage på avvikande tider. Fastighetsägare kan också ansluta sensorer för inomhusklimat för att trots avstånd mäta koldioxidhalter, fukt, temperaturer (som fryslarm), samt luftkvalitet” avslutar Johan From.

5 tips i utmanande tider | för dig som ansvarar för en fastighet

  • Tomma lokaler behöver tillsyn – uppdatera ditt skalskydd och övervaka på distans
  • Tomma lokaler är en möjlighet – planera in underhåll som är svårt att genomföra i full drift
  • Har verksamheten i din lokal bytt karaktär? Anpassa ditt brandskydd och dina säkerhetslösningar
  • Svårt att skapa regelbunden tillsyn när du arbetar hemifrån? – se till att ha serviceavtal på plats
  • Passa på att använda tiden för utveckling – varje kris är en möjlighet för framtiden

Fler nyheter