Möt Kamerasektionens ordförande Christopher Åkesson

SäkerhetsBranschens sektioner är en enormt viktig del för att vi ska kunna fortsätta med vårt arbete för en sund säkerhetsmarknad och för att medlemmarna ska ha rätt kompetens, agera ansvarsfullt och leverera med hög kvalitet. Vi har pratat med ordförande för Kamerasektionen Christopher Åkesson om varför det är så viktigt för företag att engagera sig och vilka fördelar medlemskapet ger.

Christopher Åkesson, ordförande Kamerasektionen

Vad arbetar sektionen med?

Kamerasektionen arbetar främst med cybersäkerhet, kompetensförsörjning och utveckling. En viktig del av vårt arbete är även att ha en nära dialog med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vi ser ett stort behov av att samverka och kanske även utbilda myndigheter, framför allt IMY som ändå är en beställares motpart när det gäller att använda sig av kameror för vissa ändamål.

Vi ser som många andra sektioner en stor brist på resurser och kompetens i alla led då branschen växer snabbare än tillskottet av utbildad personal. När omvärldshoten ökar blir det dessutom ännu viktigare med cybersäkerhet i branschens kameraleveranser.

Vilka fördelar ser du med att vara med i SäkerhetsBranschen?

Vår bransch hanterar lösningar som ska rädda liv och skydda människor och egendom, och det är därför väldigt viktigt att branschens företag agerar seriöst.

Medlemskapet i SäkerhetsBranschen är ett kvitto på att medlemsföretagen följer regelverken som finns men framför allt att man agerar etiskt enligt en värdegrund.

Varför är det viktigt att engagera sig i sektionsarbetet?

Det bör ligga i alla medlemsföretags intresse att engagera sig i frågorna som sektionerna driver. I kamerasektionen är det mycket fokus på integritet kontra behov och möjligheter. Det finns ett motstånd från både myndighetshåll och i samhället till vissa applikationer av kameror – vilket är naturligt – samtidigt som det också finns en förståelse och acceptans för kameror som ett verktyg i brottsförebyggande och brottsutredande men numera även verksamhetsutvecklande möjligheter.

Jag vill gärna göra ett medskick om att vi söker fler aktiva deltagare i kamerasektionen, gärna från konsultsidan men alla är självklart välkomna. Ju bredare bas vi står på desto mer legitimt blir arbetet vi gör.

Fler nyheter