Nu gäller SäkerhetsBranschens nya etiska regler

SäkerhetsBranschens styrelse har beslutat om nya etiska regler för föreningen som trädde i kraft den 1 januari 2021.

Föreningens medlemsföretag har som uppgift att tillhandahålla skydd mot exempelvis brand och brott, vilket innebär ett stort förtroende och kräver att företagen agerar ansvarsfullt. Föreningens etiska regler ska därför säkerställa att medlemsföretagen följer en standard vad gäller ansvar, etik och kvalitet.  

Du kan ladda ner de uppdaterade reglerna här.

Fler nyheter