NY AKTÖR PÅ MARKNADEN FÖR SÄKERHETSCERTIFIERING

Nu startar Svensk Certifiering (SCAB) i samarbete med SäkerhetsBranschen certifiering av säkerhetsföretag, personer och produkter enligt SSF:s och SBF:s normer. ”Våra medlemsföretag har under lång tid efterfrågat ökad valfrihet och bredd för säkerhetscertifieringar, detta är vårt svar för att möta våra medlemmars behov, men även för att höja kompetensen på marknaden i stort och minska sårbarheten när fler kan utbildas och certifieras” kommenterar SäkerhetsBranschens vd Joakim Söderström.

Ett unikt koncept
I samråd med flera branschaktörer och experter har SäkerhetsBranschen och SCAB utformat ett nytt koncept för certifiering och utbildning inom säkerhet. ”Det är en helt ny och unik kombination för certifiering, revisioner och utbildning för kompetenshöjning hos anläggarfirmor och dess personal. Allt med syfte att förbättra anläggarfirmornas affärsmöjligheter och kompetens samt förmågan att vara eftertraktade arbetsgivare” förklarar SCAB:s vd Michael Persaut.

SäkerhetsBranschens ordförande Kettil Stenberg kommenterar: ”Vi som branschorganisation arbetar ständigt för att höja kompetensen och lyfta kunskapsnivån på marknaden. Det här partnerskapet tar oss långt fram i det arbetet samtidigt som vi kan erbjuda våra medlemmar ett unikt erbjudande när det gäller säkerhetscertifiering.”

Joakim Söderström fortsätter: ”En av våra viktigaste frågor som branschorganisation är att höja kompetensen i branschen, och det här är ett stort steg i det arbetet. Medlemsföretagen är nu fria att välja det certifieringsorgan som de föredrar!”

Erbjuder certifiering och kundanpassad utbildning

Svensk Certifiering kommer att erbjuda certifiering för anläggarfirmor, behöriga ingenjörer och inbrottslarmprodukter. De kommer även erbjuda kundanpassad utbildning i till exempel teknik och regelverk, och utbildning ska även kunna ske på plats hos kunden – t.ex. i Göteborg eller Malmö vilket sparar in på rese- och övernattningskostnader.

Michael Persaut framhåller utbildningens prispolicy som väldigt viktig. ”Priset beräknas per tillfälle och inte per deltagare vilket medför stora besparingar om fler personer utbildas. Detta ger företag helt nya möjligheter att lyfta kunskapsnivån på hela företaget istället för som tidigare, bara den, eller de personer som utsetts till Behöriga Ingenjörer.”

Samma kvalitet till ett lägre pris

SCAB kommer att erbjuda certifiering till ett betydligt lägre pris än vad som erbjuds idag, och samarbetet med SäkerhetsBranschen innebär även att föreningens medlemmar får rabatt på både certifiering och utbildning. Joakim Söderström kommenterar: ”Vi är väldigt nöjda över att kunna erbjuda våra medlemmar en rejäl rabatt på utbildning och certifiering, vilket i längden

kommer att leda till rejäla besparingar för våra medlemmar samtidigt som vi stärker vårt erbjudande och tydliggör medlemsnyttan”.

Som medlem i SäkerhetsBranschen får du 13% rabatt SCAB:s ordinarie prisför samtliga licens- och ansökningsavgifter för brand- och säkerhetscertifieringar samt 31% rabatt på samtliga säkerhetsutbildningar, vilket kan innebära stora besparingar jämfört med vad många företag betalar för certifiering och utbildning idag.

Du kan läsa mer och jämföra alla priser i prislistan

För mer information och kontakt, gå in på Svensk Certifierings hemsida eller hör av dig till:

christian.plamboeck@svenskcertifiering.se

kjell.andersson@svenskcertifiering.se

Lång erfarenhet på marknaden och personal med hög kompetens

Svensk Certifiering är ett svenskt ackrediterat certifieringsorgan som startade sin verksamhet 2010 och är idag en av de största aktörerna på marknaden. Man har i nuläget 44 revisorer i organisationen.

Persaut betonar även den kompetens som SCAB förfogar över. ”Vi har ett par mycket kompetenta revisionsexperter med i organisationen. Dessa har många års erfarenhet från utbildning och certifiering av företag, personer och produkter inom brandlarm, inbrottslarm, kamerasystem, talat utrymningslarm, låsanläggningar med mera”.

Se SäkerhetsBranschens vd Joakim Söderström berätta mer om samarbetet.

More from our blog