NYA SÄKERHETSSYMBOLER FÖR SÄKERHETSANLÄGGNINGAR TILLGÄNGLIGA

Nu finns nya moderna säkerhetssymboler för säkerhetsanläggningar i ett samlat häfte för nedladdning här på vår hemsida. Häftet är gratis att ladda ner och får användas av alla.

Klicka här för att komma till häftet.

Även nya CAD-symboler finns tillgängliga för beställning från kansliet, kostnaden är 750 kr för SäkerhetsBranschens medlemmar och 1500 kr för icke-medlemmar. Beställning görs per mail till info@sakerhetsbranschen.se

More from our blog