Skip to main content

Ny utbildning ska stärka säkerhetsbranschens digitalisering

SakerhetsBranschen-och-DigJourney-1024x777
Johan Holmström, Jeanette Lesslie Wikström och Anders Nilsson.

SäkerhetsBranschen startar tillsammans med DigJourney en utbildning i att leda digital transformation. Utbildningen ska hjälpa branschens företag att öka kompetensen och förmågan att anpassa sig till den digitala utvecklingen.

En digital transformation innebär att göra fundamentala anpassningar inom sin verksamhet för att fortsättningsvis kunna vara lika relevant, hållbar och konkurrenskraftig imorgon som idag. Den nystartade utbildningen ska ge kursdeltagarna ett metodiskt tillvägagångssätt, struktur, verktyg och stärkt kunskap om hur de och deras organisation på ett framgångsrikt sätt kan leda sin digitala omställning.

Utbildningen kommer att anordnas via Säkerhetsuniversitetet och i samarbete med DigJourney. DigJourney är en kunskapsledande aktör kring hur man driver och genomför digitala omställningar samt skapar digital förnyelse inom privat och offentlig sektor. Kursledare kommer att vara Johan Holmström med långt förflutet kopplat till säkerhetsbranschens digitalisering, Anders Nilsson, specialiserad mot digitala transformations- och innovationsfrågor samt Marie Andervin, medgrundare av DigJourney och specialist på lärande.

SäkerhetsBranschens vd Jeanette Lesslie Wikström kommenterar.

– Teknikutvecklingen går enormt snabbt framåt och det är viktigt att vi också utvecklar våra verksamheter för att bättre kunna möta och vara med i de förändringar som sker. Att gå ifrån manuella och tidskrävande processer till att utveckla och digitalisera verksamheter skapar utrymme för effektiviseringar och konkurrensfördelar. Den här utbildningen är ett kraftfullt men enkelt verktyg och en användbar metodik för att skapa varaktig förändring. Det är även ett sätt för oss som branschorganisation att skapa en modernare och mer attraktiv bransch som på sikt kan attrahera ny kompetens.

Anders Nilsson från DigJourney kommenterar:

Många verksamheter har kommit en bra bit på vägen med att utveckla digitala tjänster och produkter. Samtidigt behövs en tydlig digital målbild och strategi framåt där vi hanterar digitaliseringen utifrån ett helhetsperspektiv. Digitaliseringen påverkar inte enbart verksamhetens produkter och tjänster utan hela verksamheten i grunden. Det handlar om att helt nya affärsmodeller växer fram, den digitala infrastrukturen och de interna processerna behöver utvecklas samtidigt som vi behöver ta ett aktivt grepp om hur vi konverterar insamling av data till insikter och nya innovativa lösningar. Detta kräver självfallet att vi samtidigt stärker vår digitala kompetens i alla led i organisationen. Det är denna typ av frågor som vi arbetar med under utbildningen. Allt hands-on och konkret så att man kan tillämpa sina nyvunna kunskaper direkt i sin verksamhet.

Läs mer om utbildningen och skicka in en intresseanmälan på www.sakerhetsuniversitetet.se.