SÅ FORTSÄTTER BEVAKNINGSFÖRETAGEN ATT SKAPA TRYGGHET

Alla vi i säkerhetsbranschen har under denna utmanande period ett särskilt ansvar att upprätthålla våra verksamheter för att kunna fortsätta att skapa trygghet i samhället.

Alla vi i säkerhetsbranschen har under denna utmanande period ett särskilt ansvar att upprätthålla våra verksamheter för att kunna fortsätta att skapa trygghet i samhället. I den här serien visar vi upp hur våra medlemsföretag tar sig igenom den här perioden med hjälp av kreativitet, en hög grad av nytänk samt stor lojalitet mot kunder och det svenska samhället som helhet. Vi får se hur de med hjälp av olika lösningar fortsätter att leverera nytta och trygghet både till sina kunder och till samhället i stort. Vår förhoppning är att vi kommer att kunna lyfta goda exempel och inspirera så att vi tillsammans som bransch kommer ur detta starkare!

I seriens tredje del fokuserar vi på bevakningsföretag, och pratar med Addici Security och Commuter Security Group (CSG).  Om du vill dela din historia, har tankar eller idéer får du gärna höra av dig till kansliet på info@sakerhetsbranschen.se

Scrolla ner eller klicka på respektive företag för att komma till deras text.

Johan Färm, VD Addici Security

Addici Security är en del av Nordens ledande servicekoncern Coor och tillsammans är vi ett av Nordens största, och mest kompletta, säkerhetsföretag.

Vi levererar helhetslösningar inom säkerhet, inkluderande bl.a. bevakning, ordningshållning, parkeringsövervakning, brandskydd, inpasseringsskydd, installation och drift av säkerhetsteknik samt projektledare och säkerhetskoordinatorer som håller ihop hela leveranserna. Vårt Security Center stödjer våra kundleveranser dygnet runt.

Våra kunder finns i hela landet och är oftast större företag eller myndigheter med speciella/komplexa säkerhetsbehov. Gemensamt för dem alla är att de har extremt höga krav på både säkerhet och service i säkerhetsleveransen. Vi kallar det för Service med Säkerhet.

Hur ser er vardag ut just nu?

Vi har en ökad frånvaro av personal på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att alla ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom samt pga. att vissa skolor är stängda.

Vi har även särskilt känsliga leveranser där vi kommer i nära kontakt med smittade personer och där är det givetvis extra viktigt med tydliga rutiner och kontroll.

Eftersom endast en mindre del av vår verksamhet är riktad mot de mest påverkade branscherna så som handel, hotell och flyg, så rullar de flesta uppdrag på som vanligt. Även om det på många av de platserna vi bevakar är allt annat än som vanligt. Vi har samtidigt en kraftigt utökad efterfrågan avseende tillfälliga uppdrag, flertalet direkt kopplade till det nuvarande läget. Kombinationen av hög frånvaro hos personalen och rekordhög efterfrågan av kunderna gör att det är ett utmanande bemanningspussel att lägga varje dag.

Hur gör ni för att kunna klara er dagliga verksamhet? Vilka åtgärder har ni vidtagit?

Vi var väl förberedda och gjorde dessutom tidigt kontinuitetsplanering för de flesta av våra större leveranser, så vi har kommit in i denna situation på ett bra sätt. Vissa av våra regioner har särskilt mycket arbete med förflyttningar och ändringar i bemanningen och där har vi tillskjutit stabsresurser som stöttar i detta arbete – allt för att möta de förfrågningar vi nu får från våra kunder.

Vilka större hinder har ni stött på? Och vilka lösningar har ni hittat?

Vi har egentligen inte stött på några större hinder, men givetvis har det uppstått en del utmaningar. Dels vad gäller att behöva anpassa leveranserna utefter kundernas förändrade behov (bevakningsupplägget blir helt annorlunda på en stängd fabrik jämfört med en öppen fabrik i full produktion), dels en del utmaningar i bemanningen till följd av ökade sjukskrivningar. Många kunder har nästan dagliga förändringar i sina behov och masspermitteringar samt stängda fabriker och kontor leder till ständiga omläggningar av bevakningsuppdragen.

Eftersom utvecklingen av den här krisen så pass snabbt ledde till omfattande påverkan på företag, i kombination med nästan dagliga nya besked från myndigheter, har många kunder tvingats ändra sina beslut. Det är för oss som leverantör en utmaning att möta på ett bra sätt. Snabbheten i utvecklingen och den massmediala rapporteringen har även bidragit till ökad oro bland personalen och mycket tid har därför lagts på att skapa ett lugn och hänvisa till korrekta källor och aktuell information.

Vilka råd har ni till andra företag just nu?

Ledarskapet är alltid viktigt för oss och i dessa tider är det än mer viktigt att våga vara lugn och fatta kloka beslut. Vi betonar vikten av synlighet och dialog med såväl personal som kunder för att skapa trygghet. Det krävs flexibilitet i en situation som denna för att kunna hantera de förändringar och frågor som uppstår. Framförallt är det viktigt med en genuin omtanke som behöver genomsyra alla relationer, på så vis tror vi att vi går starka ur det här med ännu högre personaltrivsel och utvecklade kundrelationer.


Pelle Johansson, VD Commuter Security Group (CSG)

Commuter Security Group AB (CSG) är ett auktoriserat bevakningsföretag som ägs av den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis. CSG verkar i och kring Mälardalen med specialisering inom kollektivtrafik, mänskliga flöden, handel och flygplatssäkerhet. Vår vision är att bli det främsta bevakningsföretaget i Sverige inom vårt verksamhetsområde. CSG omsatte 2019 ca. 150 MSEK och har ca. 500 medarbetare, vår personal arbetar dygnet runt årets alla dagar med att skapa tryggare och säkrare transporter för resenärer och gods.

Med ursprung ur ett transportföretag är CSG idag starkt identifierat med lösningar för transportbranschens säkerhetsproblem. CSG levererar säkerhet på en stor bredd i vald sektor och våra tjänster bär alltid en prägel av kunskap, trovärdighet samt engagemang.

Hur ser er vardag ut just nu?

Trots de utmaningar som finns i samhället just nu fungerar vår verksamhet bra och bortsett från de flygplatser vi levererar tjänster till har efterfrågan på våra tjänster fortsatt som tidigare. Stor fokus ligger i nuläget på samverkan med personal och beställare för att minimera smittorisker inom organisationen och i våra kundmiljöer. Vi följer och kommunicerar löpande riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten via våra interna kommunikationskanaler och vi arbetar mycket med distanslösningar både för interna och externa möten. De medarbetare som kan utan att det påverkar driften uppmanas att arbeta hemifrån.

Hur gör ni för att kunna klara er dagliga verksamhet? Vilka åtgärder har ni vidtagit?

Vi aktiverade redan i ett tidigt skede vår stabsfunktion för att ha en beredskap att kunna möta de förväntningar som finns på oss både internt och externt. Genom stabsfunktionen kortar vi beslutsvägarna och blir mer effektiva i att möta de utmaningar som uppstår. Vi gör löpande risk- och sårbarhetsanalyser samt använder och utvecklar våra kris-, kommunikations- och beredskapsplaner i den dagliga driften för att vara beredda att möta utvecklingen. I och med osäkerheten i hur länge detta kan pågå tittar vi även på mer långsiktiga scenarier för att säkra verksamheten framåt.

Vilka större hinder har ni stött på? Och vilka lösningar har ni hittat?

Tack vare att alla medarbetare i verksamheten slutit upp på ett fantastiskt sätt har vi inte haft några större hinder i vår verksamhet. Dock det faktum att all flygtrafik nästintill försvann över en natt innebar att efterfrågan på våra flygplatsrelaterade tjänster i stort sett försvann. Vi har med anledning av detta fått göra en del omplacerings- och permitteringslösningar, dessvärre blev vi även på grund av den minskade efterfrågan även tvungna att avsluta ett fåtal anställningar vilket kändes mycket ledsamt.

Vilka råd har ni till andra företag just nu?

I en situation som denna är det extremt viktigt med kommunikation och transparens, både internt och externt. Hitta alternativa kommunikationslösningar nu när fysiska möten inte är möjliga i samma utsträckning som förut. Visa genom att vara lösningsorienterad och pragmatiskt att du är en partner till både dina kunder och leverantörer. Genom detta stärker ni era relationer för ett bra fortsatt samarbete när detta är över. Slutligen, kontinuitetsplanera och tappa inte det långsiktiga perspektivet.

Fler nyheter