SÅ FORTSÄTTER VI ATT SKAPA TRYGGHET I SAMHÄLLET

Alla vi i säkerhetsbranschen har under denna utmanande period ett särskilt ansvar att upprätthålla våra verksamheter för att kunna fortsätta att skapa trygghet i samhället. Många av våra medlemsföretag tar sig igenom det här med hjälp av både kreativitet, en hög grad av nytänk samt stor lojalitet mot kunder och det svenska samhället som helhet. Framöver kommer vi att ha en serie där vi visar upp hur våra medlemsföretag tacklar situationen, och hur de med hjälp av olika lösningar fortsätter att leverera nytta och trygghet både till sina kunder och till samhället i stort. Vår förhoppning är att vi kommer kunna lyfta goda exempel och inspirera så att vi tillsammans som bransch kommer ur detta starkare! I seriens första del fokuserar vi på verksamheter som arbetar med passersystem och access management, och pratar med företagen Seriline och Nexus. Om du vill dela din historia, har tankar eller idéer får du gärna höra av dig till kansliet på info@sakerhetsbranschen.se

Freddie Parrman, VD Seriline

Seriline är ett svenskägt säkerhetsföretag som varit verksamt i 30 år inom Identity and Access management med lösningar så som besökshanteringssystem, överordnade passagesystem, ID-kort, ID06-kort, kortläsare och övriga RFID produkter. Företaget har sitt säte i Stockholm, sysselsätter 27 personer och omsätter 70 miljoner.

Hur ser er vardag ut just nu?

Det är en speciell tid i samhället just nu. Vårt sätt att hantera detta är att ligga väldigt tight på verksamheten, vi pulsar till exempel inkommande ordrar två gånger per dag och följer utvecklingen noggrant. Vi är glada över att vi har en hel del rullande omsättning, vilket ger oss ökad trygghet i turbulenta tider. Vi erbjuder de medarbetare som vill och kan att arbeta hemifrån, vilket ger oss en ökad flexibilitet i verksamheten.

Hur gör ni för att klara er dagliga verksamhet på bästa sätt? Vilka åtgärder har ni vidtagit?

Vi har dragit ner på alla kostnader som inte är direkt kopplade till att bedriva verksamheten, vi har delat upp medarbetarna i olika grupper och tagit hygienfrågan på största allvar.

Vilka större hinder har ni stött på? Och vilka lösningar har ni hittat?

Vi jobbar stenhårt med att hitta lösningar för eventuella likviditetsbehov som kan komma framöver. I övrigt använder vi tiden för att utveckla verksamheten, sätta processer och öka kompetensen så att vi kan komma starkare ur detta. Vi kommer att fightas in i kaklet för att hantera den uppkomna situationen på bästa sätt.

Vilka råd har ni till andra företag?

Att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, stötta våra medarbetare och lokala leverantörer, att vi alla drar vårt strå till stacken är superviktigt i rådande situation. Att visa livstecken och påvisa hur vi kan hjälpa våra kunder och att vi inte lägger oss platt är en förutsättning för att kunna klara detta. Jag tror vi alla behöver se över våra affärsmodeller och paketeringar då det kommer ta lång tid innan investeringarna är tillbaka på de nivåer vi upplevt på senare år. Att säkerställa kompetensförsörjningen i våra företag och inte agera irrationellt och kortsiktigt kommer att vara avgörande för vilka som går vinnande ur detta.

Läs mer om hur Seriline arbetar just nu


Magnus Malmström, VD på Nexus

Nexus tillhandahåller lösningar som gör det enkelt att utfärda, hantera och använda säkra identiteter till människor och saker. Företaget är specialiserat på lösningar som möjliggör en smidig, automatiserad och säkrad hantering av hela livscykeln för både fysiska och digitala identiteter för människor och saker. Lösningarna inkluderar en avancerad PKI-plattform (public key infrastructure), korthanteringssystem (card management system, CMS), identitetsappar för mobil och dator, samt en gateway för att säkra digital åtkomst.

Hur ser er vardag ut just nu?

Nu är inte en tid för perfektionism. Det här är en tid som kräver att vi anpassar oss och att vi alla gör vårt bästa. Det är en helt ny situation. 80% av våra anställda jobbar numera hemma. Vi är tacksamma för att vi redan hade en krismedvetenhet i vår organisation bl.a. genom de tidigare strukturförändringar och övningar vi har gått igenom genom ISO 27001 och Tisax. Det här har varit ett viktigt ämne för hela bolaget sedan en tid tillbaka. Samtidigt ställdes allt på sin spets nu. Det är då vi prövas som företag och medborgare.

Hur gör ni för att kunna klara er dagliga verksamhet? Vilka åtgärder har ni vidtagit?

Vi har ett motiverat team och det är otroligt viktigt. Vi var även tidigt ute att segregera de kritiska enheterna för produktion, införa nya rutiner och säkra lager och leverantörer. En del uppgifter kräver fysisk närvaro och där är vi tacksamma för våra anställdas inställning och engagemang i en svår tid.

Vi har kontinuerligt möten med alla anställda via olika digitala verktyg. I en sådan här tid av oro är det viktigt att ha en nära och tät dialog med medarbetare. Det är också viktigt att visa att detta är extraordinära tider. Då är det enklare att, över tid, anpassa oss och jag är övertygad om att vi kan komma ut ännu starkare när vi når en normalitet igen.

Vilka hinder har ni stött på? Och vilka lösningar har ni hittat?

För oss som har verksamhet i många länder har det varit utmanande att följa alla lokala direktiv. Det är intressant att följa hur olika länder och olika regeringar hanterar frågan. Vi som ett globalt företag måste alltid hålla oss uppdaterade om vad som gäller för vår verksamhet och våra medarbetare i en rad olika länder där direktiven – och uppmaningarna varierar just nu. T.ex. ställde vi in alla Nexus affärsresor tidigt för alla länder.

När vi segregerade kritiska funktioner såsom identiteters personalisering har vi fått upprätta nya nätverk och nya arbetsplatser. Jag är extra glad för hur människor samarbetar och är uppfinningsrika i tider som dessa.  Vi är också tacksamma för våra partners som transportföretag, och t.ex. ID06. Det hjälper oss alla så vi kan försäkra att hela kedjan fungerar med leveranser till våra kunder.

Jag är också tacksam för att Nexus är en del av en större och trygg europeisk organisation såsom IN Groupe. De har funnits sedan 1640 har som organisation hanterat både världskrig och tidigare pandemier.

Vilka råd har ni till andra företag just nu?

Just i dessa tider ska man vara ödmjuk och inte för snabbt ge råd. Det är förändring, hela tiden. Vi kommer utsättas för nya utmaningar som vi knappt visste fanns. Är det någon uppmaning så är det att vi ska lära oss av varandra och hjälpa varandra att komma tillbaka till en normalitet. Självklart också följa de riktlinjer som kommer från myndigheter gällande många saker men främst social distansering och att vi tar vårt ansvar att hjälpa till och informera riskgrupper. Slutligen går våra tankar till all sjukvårdspersonal och dess möjlighet att utföra vad de är bäst på.

Är det något vi kan hjälpa någon med så uppmaningar vi till att ta kontakt med Nexus. Vi finns här för er, och förstås för våra kunder och partners.

Läs mer om hur Nexus arbetar just nu

More from our blog