SÅ KAN DITT FÖRETAG PLANERA FÖR BORTFALL AV PERSONAL, VAROR OCH TJÄNSTER

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi rekommendera våra medlemsföretag och andra att läsa det stöd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram, som hjälper företag att planera för ett eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.

Du hittar planeringsstödet och mer information på www.msb.se/kontinuitetshantering

More from our blog