SÄKERHETSBRANSCHEN INFÖR MEDLEMSAUKTORISATION

SäkerhetsBranschens styrelse har fattat beslut om att införa auktorisation för medlemmarna. Med medlemsauktorisationen ökar vi medlemsnyttan genom att auktorisationen ger ökad konkurrenskraft och mervärde för medlemsföretagens kunder vilket i sin tur leder fler och bättre affärer.

SäkerhetsBranschens honnörsord är ”Kunskap – Ansvar – Kvalitet” vilket fram tills nu har varit svårt medlemsföretagen att påvisa inför kunder och partners.

Auktorisationen blir en tydlig och transparant kvalitetsstämpel som kan hänvisas till vid tex upphandlingar. Auktorisationen borgar för medlemsföretag med hög kvalité och professionalism.

• SäkerhetsBranschen vill erbjuda medlemmarna ökad medlemsnytta genom ökat marknadsvärde, jämfört med icke medlemmar.
• SäkerhetsBranschens medlemmar vill ha stärkt konkurrenskraft
• SäkerhetsBranschens kunder vill kunna lita på sina leverantörer
• SäkerhetsBranschen vill attrahera nya medlemmar

Samtliga av SäkerhetsBranschen ca 160 ordinarie medlemsföretag kommer under 2019 att auktoriseras inom ett delbranschområde eller fler. Auktorisationen blir således den nya basplatta som medlemskapet vilar på, är man ordinarie medlem så är man också auktoriserad! Auktorisationen ingår i medlemskapet och kostar inget extra.

Auktorisation ska på frivillig basis även att erbjudas de associerade medlemmar som är anslutna via någon av de fyra delbranschföreningarna.

Du kan höra styrelseledamöterna Kettil Stenberg och Roger Eriksson berätta mer om auktorisationen i nedan filmklipp alternativt läs vidare i texten:

Fler nyheter