SÄKERHETSBRANSCHEN OCH FÖRSVARSMAKTEN SKA STÄRKA BRANSCHENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING

SäkerhetsBranschen har ingått ett samarbete med Försvarsmakten för att stärka branschens personal- och kompetensförsörjning, genom att teckna en så kallad avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen mellan SäkerhetsBranschen och Försvarsmakten öppnar för att informera branschens medlemsföretag om hur de kan anställa personal som är deltidsanställda av eller tidigare haft en anställning hos Försvarsmakten, och att Försvarsmakten i sin tur kommer att informera sin personal om vilka yrkesmöjligheter som finns hos SäkerhetsBranschens medlemsföretag. För att få tillgång till att rekrytera personal med en bakgrund i Försvarsmakten krävs att medlemsföretaget själv tecknar en avsiktsförklaring med Försvarsmakten. Idag är majoriteten av alla anställda inom Försvarsmakten deltidsanställda, vilket innebär att de ofta behöver en ytterligare anställning, och det är här SäkerhetsBranschen kommer in. En person kan till exempel ha sin primära anställning på ett medlemsföretag och sedan tjänstgöra hos Försvarsmakten några gånger per år, vanligtvis 2-4 veckor per år. Det här samarbetet kommer att gynna båda parter; SäkerhetsBranschens medlemmar får en ny ingång till kompetent personal, och Försvarsmakten kan erbjuda sina anställda en hållbar och omväxlande anställning. Det gynnar också individen som får kompetensutveckling hos två arbetsgivare.

Läs mer om hur samarbetet går till på Försvarsmaktens webbsida. 

Är ni som medlemsföretag redo för att teckna en avsiktsförklaring? Kontakta då Försvarsmakten direkt på arbetsgivarrelationer@mil.se

Fler nyheter