SÄKERHETSBRANSCHEN SPONSRAR NU QNET

Som ett led i SäkerhetsBranschens arbete för en mer jämställd bransch är vi nu stolta sponsorer till Qnet. Qnet är en förening som samlar kvinnor i ledande befattningar inom säkerhet med ändamålet att skapa en samlingsplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. SäkerhetsBranschens verksamhetsplan fastställer att branschorganisationen tydligt ska ta ställning och verka för jämställdhet och mångfald, såväl inom den egna organisationen som för branschen i stort, och detta är ett steg i det arbetet!

Fler nyheter