Möt SäkerhetsBranschens nya utbildningsansvariga: Zandra Lövgren

SäkerhetsBranschens utbildningsansvariga Zandra Lövgren

Zandra Lövgren är sedan januari 2021 utbildningsansvarig på SäkerhetsBranschen, en ny funktion som ska driva föreningens arbete med utbildning och kompetensutveckling. Det främsta målet med tjänsten är att se till att ni som medlemmar alltid ska ha tillgång till tillräckligt med personal med rätt kompetens – dels genom kompetenshöjande utbildningar på Säkerhetsuniversitetet, dels genom att locka ny arbetskraft till branschen.

Vem är Zandra och vad har du för bakgrund?

Jag har jobbat med utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor i flera olika branscher. Jag har bland annat jobbat med säljutbildningar, skräddarsydda företagsutbildningar och senast med att utveckla och kvalitetssäkra yrkesutbildningar inom byggsektorn.

Vad kommer du att arbeta med hos SäkerhetsBranschen och vad ser du mest fram emot?

Jag ser verkligen fram emot att vara en del i att kompetenssäkra en av Sveriges viktigaste branscher. Tillsammans med kollegor och medlemsföretag kommer jag att arbeta för att bygga upp yrkeshögskoleutbildningar inom en rad välbehövda yrkesområden. Jag kommer också att arbeta med att upprätthålla och utveckla de utbildningar för Behörig ingenjör som vi idag erbjuder via Säkerhetsuniversitetet, för att se till att de fortsätter hålla hög kvalitet och kan leverera nöjd och kompetent personal till våra medlemmar!

Läs mer om SäkerhetsBranschens satsning på kompetensutveckling och utbildning på www.sakerhetsuniversitetet.se.

Fler nyheter