STARKT FRAMTIDSFOKUS PÅ SÄKERHET 2019

Mässan Säkerhet i Göteborg gav en tydlig bild av var fokus ligger inom säkerhetssektorn idag: hur vi ska möta de hot och utmaningar som kommer tillsammans med en förändrad omvärld. Föreningens vd Joakim Söderström modererade debatter bland annat om hur privata bolag kan komplettera polisen, psykologiskt försvar mot informationspåverkan och hur vi ska bemöta den nya tidens hotbild.

I debatterna ”Hotbild Västsverige” och ”Gårdstensmodellen” var flera av deltagarna, både branschexperter och terrorforskare, överens om att hela samhället måste vara delaktiga i arbetet för ett säkrare och tryggare samhälle. Detta resonemang återkom även i en av mässans sista debatter: ”Privata bolag kompletterar polisen”, där man gav mer konkreta exempel på vilken roll den privata säkerhetssektorn kan spela, både vad gäller personella tjänster och tekniska lösningar.

More from our blog