”Vi har redan anmält två kollegor till nästa utbildningstillfälle”

Det säger Mattias Brink från Q Security, kursdeltagare på vår nystartade utbildning i säkerhetsprövning. Vi har frågat några av kursdeltagarna vad de tyckte om utbildningen, varför de valde att gå den och varför det är så viktigt att utbilda sig kring säkerhetsprövning, och du kan läsa Mattias svar här nedan.

Mattias Brink, Q Security

Vad var bra med kursen?

Utbildningen var väldigt givande! Utbildningsledarna var kompetenta, och både grupparbeten och diskussioner gav mycket, speciellt eftersom kursdeltagarna kom från både den privata och den offentliga sektorn. Det gav en större förståelse för de olika utmaningar som finns.

Vilka fördelar får du av utbildningen?

Kursen lyfte verkligen kunskapsnivån inom säkerhetsskydd och tydliggjorde hur man på bästa sätt kan genomföra säkerhetsprövningar i framtiden.

För mig som person gav det en tydlig ”hur ska vi göra det här på bästa sätt” tillsammans med en förståelse om vikten av att göra rätt och hur. För mitt bolag kommer en tydlig likriktning av utförande samt hur vi ska genomföra detta på ett bättre och säkrare sätt.

Skulle du rekommendera den till någon annan?

Absolut, vi har redan anmält 2 kollegor till nästkommande utbildning! Vårt bolag kommer att kunna höja kvaliteten samt säkerställa att våra framtida säkerhetsprövningar håller hög kvalitet.

Jag vill gärna lyfta fram kursinstruktörerna som var lyhörda, tydliga och förstående för alla de olika frågeställningar vi tog upp för både den privata och offentliga sektorn.

Det var väldigt uppskattat att vi som deltagare fick med oss kursmaterialet hem. Det gör att jag när jag har landat efter utbildningen kan titta tillbaka på materialet inför kommande säkerhetsprövningar och genom det säkerställa att vi verkligen genomför dem på ett kvalitativt och effektivt sätt.

Jag vill även tacka instruktörerna för att de uppmanade och såg till att vi deltagare nätverkade. Detta kommer att ge flera samarbeten och affärer för oss.

Läs mer och boka in dig och din personal till nästa kurs 8 mars >>

Fler nyheter