Skip to main content

Kontrolljournal Brand kartong 250 st

Kartong med 250 kontrolljournaler för brandlarmanläggningar. Kontrolljournalen används för att notera alla händelser som rör brandlarmanläggningen, såsom larm, systemtest, batterikontroll, fel, service, besiktningar och liknande.

Utgåva 10–2017. Kontrolljournalen innehåller även anvisningar för underhåll och skötsel enligt SBF 110.

Pris
Medlem 3500 kr/kartong (14 kr/st)
Inte medlem 7250 kr/kartong (29 kr/st)