Skip to main content

Kontrolljournal Säkerhet

Kontrolljournal för säkerhetsanläggningar. Kontrolljournalen används för att notera alla händelser som rör säkerhetsanläggningen, såsom larm, funktionsprov avbrott, fel, service, besiktningar och liknande.

Utgåva 1.0. Kontrolljournalen innehåller även information om larmlagen och försäkringsbolagens krav på olika larmanläggningar. Uppgifterna är viktiga för service och underhåll samt vid eventuella besiktningar.

Pris
Medlem 22 kr/st exkl. moms
Inte medlem 44 kr/st exkl. moms