Skip to main content

Kontrolljournal Brand med egen logotyp 500 st

Kontrolljournal för brandlarmanläggningar med ditt företags logotyp tryckt på baksidan. Kontrolljournalen används för att notera alla händelser som rör brandlarmanläggningen, såsom larm, systemtest, batterikontroll, fel, service, besiktningar och liknande.

Utgåva 10–2017. Kontrolljournalen innehåller även anvisningar för underhåll och skötsel enligt SBF 110.

Dessa säljs endast till medlemmar i SäkerhetsBranschen, och minsta beställning är 500 st.
Pris
Medlem 22 kr/st exkl. moms