Skip to main content

Kontrolljournal Brand

Kontrolljournal för brandlarmanläggningar. Kontrolljournalen används för att notera alla händelser som rör brandlarmanläggningen, såsom larm, systemtest, batterikontroll, fel, service, besiktningar och liknande.

Utgåva 10–2017. Kontrolljournalen innehåller även anvisningar för underhåll och skötsel enligt SBF 110.

Pris
Medlem 28 kr/st exkl. moms
Inte medlem 55 kr/st exkl. moms